Towards robust projections of European forests under climate change (PROFOUND)

EU egyéb (COST FP1304 PROFOUND, 2014 - 2017, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Christopher Meyer
A projektet vezető intézmény: 
Potsdam Institute for Climate Impact Research
Rövid leírás: 

Lépések az éghajlatváltozás hatásainak megbízhatóbb becslésére az európai erdők vonatkozásában.

A program fő célkitűzései:
1) Erdőmodellek paraméterezésére, kalibrációjára és értékelésére alkalmas európai erdőfelmérési adatok áttekintése, és ajánlások kidolgozása a meglévő adatsorok jobb összehangolása és elérhetőségének biztosítása érdekében.
2) A folyamatorientált erdőmodellekhez kapcsolódó ökológiai adattípusokban rejlő lehetőségek értékelése, az ilyen modellek paraméterezésében fontos adatok és kiegészítő megfigyelések hiányainak és lehetőségeinek feltárása.
3) A modellező megközelítések összehasonlítása, a koncepcionális különbségekből eredő adatigények, felskálázási és predikciós bizonytalanságok vizsgálata.
4) Egységes eljárás kialakítása a legfejletteb statisztikai és számítási módszerek alkalmazásához európai adatokon, (különféle) erdőmodellek parametrizációja, értékelése és összehasonlítása érdekében.
5) A modellek különbségeiből és bizonytalanságaiból fakadó okok elemzése, és a predikciókban érvényesülő hatásuk számszerűsítése, továbbá módszertani fejlesztés e bizonytalanságok csökkentésére és egységes módszerek kialakítása a modellek bizonytalanságának és érzékenységének kezelésére.
6) Protokoll kialakítása egy és több modelles klímaváltozást szimuláló futtatásokra alapozott valószínűségi projekciók kialakításához a 4)-es pont eredményei alapján.
7) Több-modelles szimulációs futtatások elősegítése különböző klímaszcenáriók alapján, nemzeti és nemzetközi kutatási projektekkel együttműködve.
8) Lépték, régió és célkitűzés függő ajánlások kidolgozása a különféle modellek alkalmazása közötti választásokhoz.

Résztvevő kutatók: 
Nyilvános dokumentumok: