ETI Evolúciós Ökológia Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: 
A kutatócsoport tevékenysége: 

Foglalkozunk a mikrobiális közösségek evolúciós és dinamikai stabilitásának kérdésével. Ezen belül külön hangsúlyt kap a mikrobiom-gazda kölcsönhatás evolúciós stabilitásának a problémája. Matematikai és egyedközpontú számítógépes modellek segítségével vizsgáljuk egyes pókfajok társas viselkedésének ökológiai és evolúciós hátterét.
Mára több tízezer organizmus és több tucat szövet rákos daganatának genomszekvenciája ismert. A bennük rejlő információ feltárása és hasznosítása a biológia egyik legizgalmasabb kihívása az evolúciós múlt megértése és a rákkezelés jövője szempontjából egyaránt. A kutatásaink célja különböző időskálákon zajló, a fajok több százmillió éves diverzifikációjától az évtizedekben mérhető tumorkialakulásig terjedő evolúciós folyamatokat koherensen kezelő, teljes genomszekvenciákat értelmező modellek fejlesztése.
Foglalkozunk térbeli ökológiai folyamatok modellezésével. E kérdéskörben a következő problémákra fókuszálunk: 1) adaptív válaszok a klímaváltozásra; 2) a fajok terjedési stratégiáinak sikere különböző élőhelyhálózatokban; 3) a klonális élőlények ökológiája és evolúciója.
Vizsgáljuk, hogy egy ökológiai rendszer mikor ellenálló új, mutáns ökotípusokkal szemben (azaz evolúciósan stabilis), vagy invazív fajokkal szemben (azaz ökológiailag stabilis). Vizsgáljuk és adaptáljuk az evolúciós stabilitás fogalmát ökológiai rendszerekre. Modelljeinket többek között a családon belüli kannibalizmusra és a beporzásra összpontosítjuk.
Végül megjegyezzük, hogy vizsgálataink az alkalmazott ökológia (biológiai növényvédelem, klímaváltozás kezelése, környezetvédelem) elméleti hátterét alapozzák meg.