Lepesi Nikolett

PhD hallgató (külsős)
ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Aktuális és potenciális vegetáció összehasonlító mintázatelemzése.
Ökológiai modellek használata a klímaváltozás kutatásához.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
vegetációökológia, térbeli modellezés