ÖBI Evolúciós Ökológia kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Az Evolúciós Ökológia kutatócsoport az állati viselkedés proximális meghatározottságát, az egyedek és fajok interakciójában illetve a környezethez való alkalmazkodásában betöltött szerepét, továbbá eme kölcsönhatások evolúciós és ökológiai vonatkozásait tanulmányozza. A kutatások elsősorban egy hazai énekesmadár faj (az örvös légykapó, Ficedula albicollis) populációjának a viselkedésökológiai vizsgálatára terjednek ki, de számos más modellfajon is végzünk kutatásokat mind természetes, mind laboratóriumi (kísérletes) körülmények között. A fajok és populációk közötti mintázatokat kialakító evolúciós és ökológiai mechanizmusokat filogenetikiai (komparatív) módszerekkel tárjuk fel.

A csoport legfőbb céljai:
(1) a viselkedés egyeden belüli és egyedek közötti szinten kialakuló változékonyságára (plaszticitás illetve konzisztencia) ható szelekciós mechanizmusok feltárása;
(2) a madárének akusztikus kommunikációban és kulturális evolúcióban betöltött szerepének megértése;
(3) az állati viselkedés a fajok közötti szinten fellépő, ökológiai kölcsönhatásokra (pl. gazda-parazita vagy ragadozó-préda kapcsolatok) gyakorolt hatásának vizsgálata;
(4) az állatok populációinak a klímaváltozásra és egyéb modernkori környezeti kihívásokra adott, viselkedésben megnyilvánuló válaszainak megismerése;
(5) és az evolúciós ökológiában alkalmazott statisztikai módszerek fejlesztése és széleskörű alkalmazása.

Válogatott publikációk:

2021

Jablonszky Mónika, Zsebők Sándor, Laczi Miklós, Nagy Gergely, Vaskuti Éva, Garamszegi László Zsolt (2021): The effect of social environment on bird song: listener-specific expression of a sexual signal Behavioral Ecology, araa132

2020

Zsebők S, Herczeg G, Laczi M, Nagy G, Vaskuti É, Hargitai R, Hegyi G, Herényi M, Markó G, Rosivall B, Szász E, Szöllősi E, Török J & Garamszegi LZ (2020): Sequential organization of birdsong: relationships with individual quality and fitness Behav Ecol 32:82-93

2018

Jablonszky M, Szász E, Krenhardt K, Markó G, Hegyi G, Herényi M, Laczi M, Nagy G, Rosivall B, Szöllősi E, Török J, Garamszegi LZ (2018): Unravelling the relationships between life history, behaviour and condition under the pace-of-life syndromes hypothesis using long-term data from a wild bird Behavioral Ecology and Sociobiology 72:52
Laszlo Zsolt Garamszegi, Magdalena Zagalska-Neubauer, David Canal, Gyoergy Blazi, Miklos Laczi, Gergely Nagy, Eszter Szollosi, Eva Vaskuti, Janos Torok, Sandor Zsebok (2018): MHC-mediated sexual selection on birdsong: Generic polymorphism, particular alleles and acoustic signals MOLECULAR ECOLOGY, 27 - 11, pp. 2620 - 2633.

2017

Laszlo Zsolt Garamszegi & Anders Pape Moller (2017): Partitioning within-species variance in behaviour to within- and between-population components for understanding evolution ECOLOGY LETTERS. 20 - 5, pp. 599 - 608. DOI: 10.1111/ele.12758