VÖI Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A kutatócsoport a vízi- és vizes élőhelyek működésének rendszerszintű kutatásával foglalkozik. Alapvetően a vízi- és vizes élőhelyeken található élőlényközösségek szerveződését, a fajok elterjedését meghatározó ökológiai jelenségek vizsgálatát végezzük. Ehhez olyan alapkutatást végez, ami a fajok terjedését, autökológiai jellemzőit, az élőlényközösségek szerveződését, működését igyekszik feltárni. Az alapkutatások mellett fontos szerepet tulajdonítunk az eredmények gyakorlati alkalmazásba történő átültetésének. Ezért a vízi- és vizes élőhelyek restauráció-ökológiai, valamint jelentős társadalmi érintettségű (pl. Víz Keretirányelv) hidrobiológiai kérdésekkel is foglalkozunk. Az élőlénycsoportra vonatkozóan elsősorban, de nem kizárólagosan, szünbotanikai kutatásokat végzünk, amit számos zoológiai vizsgálat egészít ki. Így foglalkozunk olyan a taxon csoportokkal is, mint madarak, mohaállatok és szivacsok.