Karrier

Az Ökológiai Kutatóközpont pályázatot hirdet projekt pénzügyi koordinátor munkakörbe

Az Ökológiai Kutatóközpont hazai és nemzetközi projektjeinek megvalósításához kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátására pénzügyi koordinátort keres.

Feladat

 • projekt pénzügyi előrehaladásának felügyelete
 • projektszintű HR és beszerzési terv összeállítása;
 • A projektmegvalósítás során szükségessé váló változásbejelentések és szerződésmódosítások pénzügyi tartalmának előkészítése, összeállítása, véglegesítése, és jóváhagyása;
 • A projekt megvalósítása során felmerülő költségek fedezetének és elszámolhatóságának vizsgálata, ellenőrzése;
 • A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésre való előkészítése;
 • A projekt megvalósítása során keletkezett alátámasztó dokumentumok záradékolása;
 • Folyamatos egyeztetés a témavezetővel, a projekt aktuális pénzügyi állásának naprakészen tartása;
 • projekt-költségterv teljesülésének felügyelete, a költségek időbeli ütemezésének felülvizsgálata, szükség szerint a pénzügyi terv aktualizálása, a szerződésmódosításokat érintő pénzügyi változások előkészítése;
 • A pénzügyi rész- és záró beszámolók támogatási szerződésben rögzített beszámolási határidőre történő elkészítése, EPTK/Funding&Tenders/EPR vagy egyéb online felületre történő feltöltése és beküldése, szükség esetén vezetői aláírásra történő megküldése; a hiánypótlások határidőre történő kezelése szorosan együttműködve a témavezetővel.
 • Pályázási feltételek

 • felsőfokú pénzügyi/számviteli végzettség, vagy OKJ-s képesítés pénzügyi/számviteli területen
 • legalább 3 éves aktív szakmai gyakorlat EU-s és hazai finanszírozású projektek pénzügyi elszámolásában
 • EPTK/Funding&Tenders/EPR online felületek ismerete
 • angol nyelvismeret
 • Elvárt kompetenciák

 • jó kommunikációs képesség;
 • igényesség és elhivatottság;
 • proaktív hozzáállás
 • önállóság;
 • megbízhatóság és precizitás;
 • jó probléma-megoldó és szervező készség;
 • Bérezés versenyképes bér megegyezés szerint

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fényképes részletes szakmai önéletrajzát (és motivációs levelét. Kérjük a végzettséget igazoló okirat (diploma) másolatát, illetve nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatait csatolni.
  Továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Jogállásra és juttatásokra vonatkozóan a Munka törvénykönyvében előírt rendelkezések, valamint a Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata és ahhoz tartozó belső szabályzatok rendelkezései alkalmazandók.

  Pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 22

  A pályázat benyújtásának módja:
  A részletes önéletrajzokat Gulyás Ágnes nevére és „projekt pénzügyi koordinátor” tárggyal a gulyas.agnes@ecolres.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
  A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdési lehetőséggel

  Csatolt dokumentum(ok):
  projekt pénzügyi koordinátor_álláshirdetés