Hírek

Ökológiai és Botanikai Intézet pályázatot hirdet tudományos menedzser munkakörbe

Munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 29 vagy 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.

Feladatkör:
• A nemrég indult Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológia Divízió tudományos menedzser feladatainak ellátása;
• szakmai kapcsolattartás koordinálása a kutatócsoportok között, kutatási prioritások és eredmények összehangolása,
• risk assessment protokoll kidolgozása a kutatók bevonásával és működtetése
• társadalommal, döntéshozókkal és szakmai szervezetekkel való kommunikáció és kapcsolattartás koordinálása
• outreach tevékenység szakmai összefogása
• a társadalom illetve különböző ágazatok számára fontos problémakörök azonosítása, számukra releváns tudományos eredmények propagálása
• nemzetközi szakmai kapcsolatok felkutatása, kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel

Pályázati feltételek:
• PhD szintű szakirányú végzettség (ökológia területén);
• angol nyelv tárgyalóképes ismerete;
• büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:
• elkötelezettség a fenntarthatósági problémák iránt;
• tudományos hozzáállás;
• jó tárgyalóképesség;
• jó kommunikációs képesség;
• igényesség és elhivatottság;
• proaktív hozzáállás
• önállóság;
• megbízhatóság és precizitás;
• jó probléma-megoldó és szervező készség;

Előnyt jelent:
• természetvédelmi vagy ökológiai kutatásban szerzett tapasztalat;
• projekt menedzsment terén szerzett szakmai tapasztalat;
• vezetői tapasztalat;
• tudománykommunikációs vagy tudományszervezői tevékenységekben való jártasság.

Amit mi kínálunk:
• a 3 hónapos próbaidő után, 2026. február 28-ig szóló, határozott idejű munkaviszony;
• napi 8 óra munkaidő, de részmunkaidős foglalkoztatásra és rugalmas munkabeosztásra is van lehetőség;
• megállapodás szerinti versenyképes bérezés;
• új tapasztalatok szerzése;
• inspiráló szakmai környezet;
• változatos feladatok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fényképes részletes szakmai önéletrajzát (ha van, lekövethető publikációs listával), és motivációs levelét. Kérjük a végzettséget igazoló okirat (diploma) másolatát, illetve nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatait csatolni. Továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Jogállásra és juttatásokra vonatkozóan a Munka törvénykönyvében előírt rendelkezések, valamint a Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata és ahhoz tartozó belső szabályzatok rendelkezései alkalmazandók.

A pályázat benyújtásának módja:

A részletes önéletrajzokat Garamszegi László Zsolt divízióvezető nevére kérjük címezni és „tudományos menedzser” tárggyal a klein.agnes@ecolres.hu e-mail címre elküldeni.
A pályázat benyújtása az állás betöltéséig folyamatos.
A munkakör betölthetőségének időpontja: megállapodás szerint.

A pályázat elbírálásának rendje: A beérkezett pályázati anyagokat a divízió vezetése folyamatában értékeli, mely során a kiválasztott jelöltek személyes meghallgatására is sor kerül. A jelöltek értesítést kapnak a pályázatuk elbírálásáról.

Karrier

Pályázati felhívás a botanikus kerti osztály vezetői munkakörének ellátására

Az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanika Intézet Botanikus Kerti Osztály vezetői munkakörének ellátására.

A munkakör 2023. január 1-jétől tölthető be.

  Az osztályvezető feladata:

 • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó kutatóhálózati szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő Nemzeti
  Botanikus Kert (a továbbiakban: kert) tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, képviselete,
 • a kert közfeladatainak ellátásairól való gondoskodás,
 • a kert eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi kulturális és tudományos szerepének erősítése,
 • a kert kulturális és tudományos stratégiájának kidolgozása, összhangban a kutatóközpont tudományos intézeteivel, PR és HR-stratégiájával,
  a kert munkájának összehangolása, esetleges szervezeti reformja,
 • a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, a kert hatékony működésének biztosítása.
  A pályázókkal szembeni követelmények:

 • legalább egyetemi, szakirányú végzettség (biológusi, kertészmérnöki)
 • kimagasló, szakmai eredmények a kert profiljába illeszkedő valamely szakterületen,
 • botanikus kert, arborétum vagy bármilyen botanikai és/vagy tudományos gyűjtemény vezetésében szerzett gyakorlat,
 • legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete,
 • büntetlen előélet.
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetési-szervezési képesítés, jó vezetői képességek
 • gazdasági, jogi és/vagy PR ügyekben való jártasság,
 • kiterjedt szakmai kapcsolatok (hazai és külföldi), külföldi partneri kapcsolatok
 • jó kommunikációs képesség,
 • angol nyelvtudás,
 • pályázati sikeresség.
  A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázónak a kert vezetésére, fejlesztésére, kert kulturális és tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepcióját,
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölését,
 • eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
 • a munkakör elnyerése esetén, az ÖK honlapján és egyéb az irányításhoz kapcsolódó tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajzot.
  A pályázathoz mellékelni kell:

 • 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített
  fordítását),
 • a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának, és fizetésének megjelölését,
  közvetlen személyes elérhetőségét (telefon, e-mail),
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt
  személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Az osztályvezető jogállása:

A kutatóközpont szervezeti egységeként működő kert osztályvezetője.

Az Osztályvezető munkaviszonyban a kutatóközponttal áll, feladatát heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el, vezetői munkakörét határozott időre szóló munkaszerződéssel látja el, felette a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

Az osztályvezető irányítási jogköre a kutatóközpont szervezeti egységeként működő Botanikus Kerti Osztályba sorolt munkavállalókra, továbbá azokra terjed ki, akiket a főigazgató a munkaköri leírásukban az irányításuk alá rendel
A vezetői munkakör betöltésére irányuló munkaviszony legalább 3, legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól, 3 hónap próbaidő mellett.

Illetmények és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye:

Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.)

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázókat a Kutatóközpont, illetve az Intézet vezetői a pályázat beadási határidejétől számított 8 napon belül interjú keretében hallgatják meg. A pályázókat szakmai bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül értékeli. A megbízásra kerülő osztályvezető személyéről – az intézet igazgatójának egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton, a pályázatot – az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának címzett kísérőlevéllel, és a megadott mellékletekkel együtt az ugyvezeto@ecolres.hu email címen keresztül.

Budapest, 2022. október 18.

Dr. Garamszegi László Zsolt
Ökológiai Kutatóközpont
főigazgató

Csatolt dokumentum(ok):
2022 kertvezető palyazati kiiras_fin

Karrier

Az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézete munkatársat keres laboratóriumi asszisztens munkakörbe

Jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
1113 Budapest Karolina út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Környezetkémiai és analitikai feladatok ellátása

Illetmények és juttatások:
Megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
• vegyésztechnikus, vagy természettudományi területen szerzett BSc végzettség
• büntetlen előélet
• felhasználó szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
• kommunikációképes angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:
• jó kommunikációs képesség
• csapatban történő munkavégzés
• határidők betartása
• pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
• Szakmai önéletrajz
• Bizonyítvány másolatok

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. január 2-án tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 30. 
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton az osztályvezető részére a dobosy.peter@ecolres.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje és módja:
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. december 04.

A pályázati kiírás további közzététele:
www.profession.hu, www.ecolres.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Amit nyújtunk: fiatal, dinamikus kutatócsoport; nemzetközi környezet; fejlődési lehetőség

A munkáltatóval kapocslatban további információt a https://ecolres.hu/ honlapon szerezhet.

Csatolt dokumentum(ok):
Álláshirdetés_laborasszisztens_VÖI

Karrier

Az Ökológiai Kutatóközpont, Evolúciótudományi Intézet pályázatot hirdet Molekuláris biológiai laboráns munkakörbe

Munkavégzés helye: Ökológiai Kutatóközpont, Evolúciótudományi Intézet, KFKI, 1121 Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 6. épület 3. emelet.

 

Feladatkör:

 • A nemrég indult Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Járványökológiai Divízió molekuláris biológiai laboratóriumi feleadatainak ellátása;
 • nukleinsav izoláció, PCR, real-time PCR, géldokumentációs rendszer üzemeltetése, szekvenálás;
 • molekuláris labor berendezések, reagensek és fogyóeszközök beszerzésének koordinálása.

 

Pályázati feltételek:

 • BSc szintű szakirányú végzettség (biológia vagy biomérnök);
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 • az új módszerek, technikák elsajátítására való nyitottság;
 • angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet.

 

Elvárt kompetenciák:

 • molekuláris biológiai laboratóriumi tapasztalat;
 • tudományos igényesség és elhivatottság;
 • önállóság;
 • megbízhatóság és precizitás;
 • jó probléma-megoldó és szervező készség;
 • jó kommunikációs képesség;

 

Előnyt jelent:

 • mikrobiológiai, parazitológiai, járványtani, ökológiai ismeretek és érdeklődés;
 • molekuláris biológiai kutatásban szerzett gyakorlat;
 • bioinformatikai, filogenetikai ismeretek;
 • statisztikai ismeretek (R programcsomag ismerete további előnyt jelent).

 

Amit mi kínálunk: 

 • 12 hónap határozott időre szóló kinevezés, amely eredményes munka esetén meghosszabbítható;
 • napi 8 óra munkaidő, de részmunkaidős foglalkoztatásra és rugalmas munkabeosztásra is van lehetőség;
 • megállapodás szerinti versenyképes bérezés;
 • új tapasztalatok szerzése;
 • támogató, családbarát munkahelyi környezet;
 • továbbképzés lehetősége;
 • változatos feladatok.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fényképes részletes szakmai önéletrajzát (ha van, lekövethető publikációs listával), és motivációs levelét. Kérjük a végzettséget igazoló okirat (diploma) másolatát, illetve nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatait csatolni. Továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Jogállásra és juttatásokra vonatkozóan a Munka törvénykönyvében előírt rendelkezések, valamint a Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata és ahhoz tartozó belső szabályzatok rendelkezései alkalmazandók.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A részletes önéletrajzokat dr. Földvári Gábor nevére kérjük címezni és „laboráns állás” tárggyal a Foldvari.Gabor@ecolres.hu e-mail címre elküldeni.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 10.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának rendje: A beérkezett pályázati anyagokat a kutatóközpont értékeli
és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. A jelöltek értesítést
kapnak a pályázat végeredményéről.

Csatolt dokumentum(ok):
állás pályázat_ENL-járványökol-laboráns

Karrier

Kutatói és kutatást támogató álláshelyek az Ökológiai Kutatóközpont Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoportjában

Kutatócsoportunkban új kutatások indulnak, például a Kiskunságban, folyóártereken, valamint a középhegységeink hegylábi zónájában, illetve pásztorok hagyományos tudása kapcsán.
Ehhez keresünk jó terepbotanikusi tudással bíró és/vagy interjúzni szerető energikus kollégákat, akik 2-4 évre bekapcsolódnának a munkába.
A kutatások célja a hazai természetközeli növényzet állapotváltozásainak és ezek hajtóerőinek feltárása, különös tekintettel az inváziós fajokra, az extenzív gazdálkodás (pl. legeltetés) változásaira, valamint a tájhasználati döntések mögött álló helyi és hagyományos ökológiai tudásra. A kutatások közvetett célja a hazai természetvédelmi tevékenységek támogatása a koncepcióalkotástól a konkrét kezelési javaslatokig.

A három álláshely:
A. Kutatói (segédmunkatársi vagy munkatársi) állás:(i) az inváziósan terjedő növényfajok (pl. selyemkóró, ezüstfa, gyalogakác, zöld juhar) megjelenése és terjedése, ökológiai és társadalmi hatása, valamint visszaszorulása, visszaszorítása kapcsán meglévő helyi, ill. hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet dokumentálása; (ii) a tájváltozás helyi gazdák és szakemberek általi percepciójának dokumentálása az interjúzás, a részvételi adatgyűjtés és a közös tudásalkotás módszereit alkalmazva különféle élőhelyeken (pl. árterek, homokhátság, hegylábi erdős-cserjés mozaikok); (iii) a gyűjtött adatok elemzése, az eredmények nemzetközi szintű tudományos publikálása.

B. Biológus mérnök, azaz nem kutatói, de diplomás munkakör: (i) az inváziósan terjedő növényfajok terjedése, ökológiai és társadalmi hatása, valamint visszaszorítása kapcsán meglévő helyi, ill. hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet dokumentálása az interjúzástechnika módszereit alkalmazva különféle élőhelyeken; (ii) egyéb ökológiai tematikájú interjúzási munkákban és szakmai anyagok elkészítésében való részvétel; (iii) az interjúk elkészítése és feldolgozása (a tudományos publikációhoz való felhasználás előkészítése).

C. Kutatói vagy biológus mérnöki, nem kutató, de diplomás munkakör EU-s, H2020 pályázatban: a pásztoroló legeltető állattartást érintő természeti, illetve a szabályozási rendszerekből érkező hatások következményeinek áttekintése és a pásztorok bevonásával megoldási javaslatok kidolgozása. Gyakorlatban: terepi interjúk, konzultációk és műhelybeszélgetések szervezése, szakmai anyagok, köztük rövidfilmek készítése, illetve azok elkészítésének koordinálása, a témával kapcsolatos tudományos cikkekben való aktív részvétel. A témában készülő cikkek megírása nem feltétlenül a jelölt feladata.

B kategóriás jogosítvány, saját autó, angol nyelvtudás és több éves szakmai tapasztalat mindegyik esetben előnyt jelent. A projektben lehetőség van doktori (PhD) kutatás végzésére.
A munka kezdete: 2022. nyár folyamán, előzetes egyeztetés alapján. A munkavégzés helye: ÖK ÖBI Vácrátót, illetve terepmunkák az ország különböző részein. Fizetés: a beosztástól függően bruttó 350-600 eFt/hó.

Jelentkezési határidő: lehetőleg július 15-ig.
Akit a fenti lehetőségek érdekelnek, írjon e-mailt (molnar.zsolt@ecolres.hu), vagy keressen telefonon (30/399-4881)! A jelentkezéshez küldje el szakmai önéletrajzát és egy motivációs levelet.
Üdvözlettel:
Molnár Zsolt
kutatócsoport-vezető

Csatolt dokumentum(ok):
Molnár Zs_allashirdetes_2.0