Karrier

Kutatói és kutatást támogató álláshelyek az Ökológiai Kutatóközpont Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoportjában

Kutatócsoportunkban új kutatások indulnak, például a Kiskunságban, folyóártereken, valamint a középhegységeink hegylábi zónájában, illetve pásztorok hagyományos tudása kapcsán.
Ehhez keresünk jó terepbotanikusi tudással bíró és/vagy interjúzni szerető energikus kollégákat, akik 2-4 évre bekapcsolódnának a munkába.
A kutatások célja a hazai természetközeli növényzet állapotváltozásainak és ezek hajtóerőinek feltárása, különös tekintettel az inváziós fajokra, az extenzív gazdálkodás (pl. legeltetés) változásaira, valamint a tájhasználati döntések mögött álló helyi és hagyományos ökológiai tudásra. A kutatások közvetett célja a hazai természetvédelmi tevékenységek támogatása a koncepcióalkotástól a konkrét kezelési javaslatokig.

A három álláshely:
A. Kutatói (segédmunkatársi vagy munkatársi) állás:(i) az inváziósan terjedő növényfajok (pl. selyemkóró, ezüstfa, gyalogakác, zöld juhar) megjelenése és terjedése, ökológiai és társadalmi hatása, valamint visszaszorulása, visszaszorítása kapcsán meglévő helyi, ill. hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet dokumentálása; (ii) a tájváltozás helyi gazdák és szakemberek általi percepciójának dokumentálása az interjúzás, a részvételi adatgyűjtés és a közös tudásalkotás módszereit alkalmazva különféle élőhelyeken (pl. árterek, homokhátság, hegylábi erdős-cserjés mozaikok); (iii) a gyűjtött adatok elemzése, az eredmények nemzetközi szintű tudományos publikálása.

B. Biológus mérnök, azaz nem kutatói, de diplomás munkakör: (i) az inváziósan terjedő növényfajok terjedése, ökológiai és társadalmi hatása, valamint visszaszorítása kapcsán meglévő helyi, ill. hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet dokumentálása az interjúzástechnika módszereit alkalmazva különféle élőhelyeken; (ii) egyéb ökológiai tematikájú interjúzási munkákban és szakmai anyagok elkészítésében való részvétel; (iii) az interjúk elkészítése és feldolgozása (a tudományos publikációhoz való felhasználás előkészítése).

C. Kutatói vagy biológus mérnöki, nem kutató, de diplomás munkakör EU-s, H2020 pályázatban: a pásztoroló legeltető állattartást érintő természeti, illetve a szabályozási rendszerekből érkező hatások következményeinek áttekintése és a pásztorok bevonásával megoldási javaslatok kidolgozása. Gyakorlatban: terepi interjúk, konzultációk és műhelybeszélgetések szervezése, szakmai anyagok, köztük rövidfilmek készítése, illetve azok elkészítésének koordinálása, a témával kapcsolatos tudományos cikkekben való aktív részvétel. A témában készülő cikkek megírása nem feltétlenül a jelölt feladata.

B kategóriás jogosítvány, saját autó, angol nyelvtudás és több éves szakmai tapasztalat mindegyik esetben előnyt jelent. A projektben lehetőség van doktori (PhD) kutatás végzésére.
A munka kezdete: 2022. nyár folyamán, előzetes egyeztetés alapján. A munkavégzés helye: ÖK ÖBI Vácrátót, illetve terepmunkák az ország különböző részein. Fizetés: a beosztástól függően bruttó 350-600 eFt/hó.

Jelentkezési határidő: lehetőleg július 15-ig.
Akit a fenti lehetőségek érdekelnek, írjon e-mailt (molnar.zsolt@ecolres.hu), vagy keressen telefonon (30/399-4881)! A jelentkezéshez küldje el szakmai önéletrajzát és egy motivációs levelet.
Üdvözlettel:
Molnár Zsolt
kutatócsoport-vezető

Csatolt dokumentum(ok):
Molnár Zs_allashirdetes_2.0

Karrier

Vízi Ökológiai Intézet álláshelyet hirdet intézeti mérnök munkakör elvégzésére

Az Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézete álláshelyet hirdet intézeti mérnök munkakör elvégzésére. Az állás határozott idejű (3 év).

A munkavégzés helye: Debrecen

Feladatkör:
A Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport botanikai és hidrobiológiai kutatásaihoz kapcsolódó terepi- és laboratóriumi asszisztensi feladatok ellátása, úgymint terepi adatgyűjtés, növényi jellegek mérése és jegyzőkönyvek vezetése, mintaválogatást, üvegházi és laboratóriumi kísérletek felügyelete.
A munkakör nem kutatói munkakör, de később átváltható kutatói munkakörre is.

Amit kínálunk:
Fizetés: 330 000 Ft bruttó

 • interdiszciplináris kutatói közösség
 • szakmai fejlődési lehetőség az ökológiai kutatásokban
 • a pozíció később kutatói munkakörre is váltható
 • munkavégzés a debreceni telephelyen

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi végzettség (természettudományokban szerzett BSc. vagy MSc. diploma);
 • Érdeklődés az ökológiai kutatások iránt;
 • Felhasználó szintű számítógépes ismeret (MS Office)
 • Büntetlen előélet

Jogállására a Munka Törvényköve, valamint a Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata és ahhoz tartozó belső szabályzatok rendelkezései az irányadók. A kinevezés 3 év határozott időre szól, további projektben való folytatás lehetséges. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető, legkorábban 2022. július 1-től.

Előnyt jelent:

 • Bármilyen kutatócsoportban szerzett szakmai tapasztalat;
 • Bármilyen laboratóriumi munkákban szerzett szakmai tapasztalat;
 • Oktatási területen szerzett tapasztalat
 • Bármilyen élőlénycsoporthoz kötődő határozási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat(ok) másolatait, motivációs levelet (egy oldal terjedelemben). Két referenciaszemély neve és elérhetősége.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikusan a lukacs.balazs@ecolres.hu e-mail címre „intézeti mérnök” tárgy megnevezéssel kérjük benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 17.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezett pályázati anyagokat a kutatócsoport vezetője értékeli és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. A kutatócsoport vezetője az a kutatóintézet vezetőjével konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítés kapnak a pályázat végeredményéről.

Megjegyzés:
Az álláshirdetésre pályázhatnak újonnan végzett diplomások vagy (az adott kutatóhelyen vagy másutt) állásban lévő, határozott időre alkalmazott kutatók, akiknek a közeljövőben jár le az alkalmazási határideje. Az intézeti mérnök pozíció PhD-képzésben részt vevő hallgatóval is betölthető.