Hírek

Conference on Honest Signalling: from Microbes to Humans

Szeptember 14-15 között Budapesten került megrendezésre a nemzetközi Honest Signalling from Microbes to Humans konferencia, melynek témája az őszinte kommunikáció kialakulása és fenntartása volt, bakteriális, állati és emberi közösségekben. A konferencia otthonául a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont szolgált, a szervezők Számadó Szabolcs (TTK), Sarah Zala (KLI, Bécs), Zachar István (ETI-ÖK) és Takács Károly (TTK) voltak.
A konferencia célja a különböző tudományterületek elméleteinek és eredményeinek integrálása volt, és hogy egy új, területeken átívelő alapot teremtsen az őszinte kommunikáció magyarázatára.

A társadalomtudományok és a biológia évtizedek óta párhuzamosan, egymástól függetlenül haladó kutatásai ritkán érnek össze. Ennek megfelelően biológiától a közgazdaságtanon át a szociológiáig különböző területek szakértői vettek részt a konferencián, hogy elősegítsék az őszinte jelzések proximális mechanizmusainak és evolúciós funkcióinak megértését. A találkozó lehetőséget biztosított arra, hogy e távoli tudományterületek művelői megismerjék egymás eredményeit és párbeszéd alakuljon ki közöttük. A hosszú távú cél a további együttműködések, disszemináció, közös pályázatok és egy nagyobb volumenű nemzetközi konferencia megtervezése volt.
Évszázadok óta érdekli a tudósokat, hogy az emberek (és más fajok) miért kommunikálnak őszintén – különösen annak fényében, hogy a megtévesztés természetes emberi és állati stratégia. Bár a kommunikáció nélkülözhetetlen a társadalmak szerveződéséhez, a legtöbb esetben az egyedek érdekellentétben vannak. Eltérő célok esetén az őszinteség nem feltétlenül a legjobb adaptív válasz. Érdemes lehet megtévesztő szignált adni (csalni) rövid távú előnyökért. Őszinteség híján e jelzések elvesztik funkciójukat, ami végül a kommunikáció összeomlásához vezet. Hogyan képes mégis a természetes szelekció fenntartani az őszinteséget? A Zahavi féle Hátrány elv az őszinteséget a szignálok pazarló költségével magyarázza. Azonban kísérletek és modellek is igazolják, hogy az őszinte jelzéseknek nem szükségszerűen költségesek. Fontos tehát olyan evolúciós magyarázatot adni az őszinte szignálok kialakulására, mely konzisztens a megfigyeléseinkkel. Ez időszerű is, mivel az emberiség számára a modern médián keresztüli tömeges félretájékoztatás egyre nagyobb problémát jelent, ami várhatóan fokozódni fog a mesterséges intelligencia térnyerésével.

Keynote előadók: Dustin J. Penn (KLI, Bécs), Martin Lang (Masaryk University), Lutz Fromhage (University of Jyväskylä), Valerio Capraro (University of Milan-Bicocca).

Forrás: A konferencia honlapja