Profile

Ferenc Báthori


assistant research fellow

Contact:
bathori.ferenc@ecolres.hu

Main profile in keywords:
hangyák, biodiverzitás, parazitológia, taxonómia