Projects

Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

ID: FK127966
Planned duration: 2018-2023
Amount of support: 36.359.000 Ft
Funding organisation: NKFIH
Programme: OTKA