Kutatócsoportok

Vizsgáljuk a Balaton tápanyagciklusait és produkcióját, a balatoni fitoplankton hosszú távú tér-idő változásait és működését.

Fő profilunk a halak sokféleségének és közösségeinek tanulmányozása, elsősorban a Duna és a Balaton vízgyűjtőjén.

'Mezokozmosz' rendszerben folytatunk erősen kontrollált kísérleteket, hogy elméleti és tapasztalati kérdéseket igazolhassunk.

Édesvízi életközösségek diverzitásának és összetételének változás az urbanizáció, vízszennyezés és élőhelyleromlás hatására.

Célunk megérteni az élőhelyek minőségének és térbeli hálózatának szerepét a helyi közösségek mintázatainak kialakításában és biodiverzitásuk fenntartásában.

A Duna és Tisza vízi ökoszisztémáinak és állatközösségeinek (zooplankton, makrogerinctelen, hal, kétéltű, hüllő, vízimadár) tanulmányozása.

Planktonikus és bentonikus algák és a dinamikus vízjárás, a hidrológiai események, a lokális és globális zavarás, a klímaváltozás hatásainak kutatása.

Természetvédelmi szempontból fontos fajokat, élőhelyeket, tájakat és ökoszisztémákat vizsgálunk változatos ökológiai módszerekkel.

Vízi makrofitonok és a rajtuk kialakuló biofilm alap- és alkalmazott kutatása:
- a makrofitonok eloszlása, tömegessége, fenetikai és genetikai diverzitása különböző vízi élőhelyeken;
- nádpusztulás és -kolonizáció;
- a növények vízellátáshoz való alkalmazkodása vízi és terresztris ökoszisztémákban;
- a vízinövényeken kialakuló biofilm valamint a környező víztest mikrobiális összetételének kutatása;

A Tisza és a tiszai Alföld hidrobiológiai alap- és alkalmazott kutatása,

Oldalak