Kutatócsoportok

Állatökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Borza Péter, PhD

tudományos munkatárs

Egri Ádám, PhD

tudományos munkatárs

Kiss Anita, PhD

intézeti mérnök

Kriska György, az MTA doktora

tudományos tanácsadó

Végvári Zsolt, az MTA doktora

igazgató, Vízi Ökológiai Intézet tudományos tanácsadó

Lánczos Zsuzsanna

laboráns

Rácz Éva

laboratóriumi asszisztens

Sály Péter, PhD

tudományos munkatárs

Szalóky Zoltán, PhD

intézeti mérnök

Maroda Ágnes

tudományos segédmunkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport elsődleges feladata a Duna és Tisza folyami, illetve a vízgyűjtő területeiken található vízi ökoszisztémák, illetve állatközösségeik (zooplankton, makrogerinctelen, hal, kétéltű, hüllő, vízimadár) szerkezetének, biológiai funkcióinak és hosszútávú változásainak tanulmányozása, különös tekintettel a klímaváltozás, a tájhasználat, a vízhasznosítás, a folyószabályozás, a mezőgazdaság és az egyéb emberi tevékenységekre, mint például a poláros fényszennyezés hatásaira, valamint a folyami és a kapcsolódó vízi és vizes élőhelyek, életközösségek helyreállítására irányuló tevékenységek tudományos megalapozása.