Kutatócsoportok

Biodiverzitás és Metaközösség-ökológia Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Hamer Andrew, PhD

tudományos munkatárs

Szabó Beáta, PhD

tudományos munkatárs

Tornero Irene, PhD

vendég kutató (külsős)

Márton Zsuzsanna

tudományos segédmunkatárs

Barta Barbara

tudományos segédmunkatárs

Huỳnh Ngọc Thu Hương

tudományos segédmunkatárs

Laskai Csilla

asszisztens

Bene Kata

asszisztens

A kutatócsoport tevékenysége:

Az élőhely-csökkenést és fragmentációt az antropocén korban a biodiverzitást legjobban veszélyeztető tényezők közt tartják számon. A metaközösség-ökológia modern eszköztárának segítségével célunk megérteni az élőhelyek minőségének és térbeli hálózatának szerepét a helyi közösségek mintázatainak kialakításában és biodiverzitásuk fenntartásában. A helyi biotikus és abiotikus környezettel való kölcsönhatásokon belül kiemelten foglalkozunk a legrelevánsabb helyi stresszorok, a környezet által szabott korlátok és a trofikus kapcsolatok szerepével, valamint ezek megváltozásával a klímaváltozás és más emberi behatások révén. Célunk megérteni ezek interakcióját a térbeli folyamatokkal, az élőlények diszperziója révén létrejövő konnektivitással és az élőhelyhálózatok által szolgáltatott térbeli biztosítással. Kutatásaink során empirikus adatelemzést és kísérletes vizsgálatokat is végzünk, amelyhez vizsgálati objektumaink az olyan szigetszerű élőhelyek, mint a tavak és kisvizek (a kísérletes vizsgálataink során a mikro- és mezokozmoszok), és az ezeket benépesítő élőlények.

Válogatott publikációk

Szabó, Beáta; Szabó, Attila; Vad, Csaba F.; Boros, Emil; Lukić, Dunja; Ptacnik, Robert; Márton, Zsuzsanna; Horváth, Zsófia.: Microbial stowaways: Waterbirds as dispersal vectors of aquatic pro‐ and microeukaryotic communities JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY. 49: 1286, JBI14381-
2022

Cunillera-Montcusí, David; Beklioğlu, Meryem; Cañedo-Argüelles, Miguel; Jeppesen, Erik; Ptacnik, Robert; Amorim, Cihelio A.; Arnott, Shelley E.; Berger, Stella A.; Brucet, Sandra; Dugan, Hilary A.; Gerhard, Miriam; Horváth, Zsófia; Langenheder, Silke; Nejstgaard, Jens C.; Reinikainen, Marko; Striebel, Maren; Urrutia-Cordero, Pablo; Vad, Csaba F.; Zadereev, Egor; Matias, Miguel.: Freshwater salinisation: a research agenda for a saltier world TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION. 37: 440-453
2022

Guzman, Laura Melissa; Thompson, Patrick L.; Viana, Duarte S.; Vanschoenwinkel, Bram; Horváth, Zsófia; Ptacnik, Robert; Jeliazkov, Alienor; Gascón, Stéphanie; Lemmens, Pieter; Anton‐Pardo, Maria; Langenheder, Silke; De Meester, Luc; Chase, Jonathan M.: Accounting for temporal change in multiple biodiversity patterns improves the inference of metacommunity processes ECOLOGY. 103: Paper e3683-
2022

Hamer, Andrew J.; Barta, Barbara; Bohus, Attila; Gál, Blanka; Schmera, Dénes.: Roads reduce amphibian abundance in ponds across a fragmented landscape GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION. 28: -
2021

Lukić, Dunja; Pinceel, Tom; Marrone, Federico; Mioduchowska, Monika; Vad, Csaba F.; Brendonck, Luc; Ptacnik, Robert; Horváth, Zsófia.: Pleistocene allopatric differentiation followed by recent range expansion explains the distribution and molecular diversity of two congeneric crustacean species in the Palaearctic SCIENTIFIC REPORTS. 11: -
2021

Projektek

A konnektivitásvesztés hatása a biodiverzitásra kísérletes metaközösségekben

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2019-2024
Támogatás összege: 39.204.000 Ft
A jelenlegi biodiverzitás-krízis mellett kiemelten fontos megérteni az emberi hatások szerepét a globális biodiverzitáscsökkenésben. A fajok kihalásának egyik legfőbb oka az élőhelyek emberi tevékenységek miatti csökkenése. Ugyanakkor azok a folyamatok, amik aragmentálódó tájban az élőhely-csökkenés után […]

AQUACOSM-Plus: Network of Leading Ecosystem Scale Experimental AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Rivers, Lakes, Estuaries and Oceans in Europe and beyond

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2020-2024
Támogatás összege: 244.750 EUR