Kutatócsoportok

Biodiverzitás és Metaközösség-ökológia Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Barta Barbara

tudományos segédmunkatárs

Hamer Andrew, PhD

tudományos munkatárs

Márton Zsuzsanna

tudományos segédmunkatárs

Szabó Beáta, PhD

tudományos munkatárs

Tornero Irene, PhD

vendég kutató (külsős)

HUỲNH NGỌC Thu Hương

tudományos segédmunkatárs

Csiszár Virág

asszisztens

Laskai Csilla

asszisztens

A kutatócsoport tevékenysége:

Az élőhely-csökkenést és fragmentációt az antropocén korban a biodiverzitást legjobban veszélyeztető tényezők közt tartják számon. A metaközösség-ökológia modern eszköztárának segítségével célunk megérteni az élőhelyek minőségének és térbeli hálózatának szerepét a helyi közösségek mintázatainak kialakításában és biodiverzitásuk fenntartásában. A helyi biotikus és abiotikus környezettel való kölcsönhatásokon belül kiemelten foglalkozunk a legrelevánsabb helyi stresszorok, a környezet által szabott korlátok és a trofikus kapcsolatok szerepével, valamint ezek megváltozásával a klímaváltozás és más emberi behatások révén. Célunk megérteni ezek interakcióját a térbeli folyamatokkal, az élőlények diszperziója révén létrejövő konnektivitással és az élőhelyhálózatok által szolgáltatott térbeli biztosítással. Kutatásaink során empirikus adatelemzést és kísérletes vizsgálatokat is végzünk, amelyhez vizsgálati objektumaink az olyan szigetszerű élőhelyek, mint a tavak és kisvizek (a kísérletes vizsgálataink során a mikro- és mezokozmoszok), és az ezeket benépesítő élőlények.