Kutatócsoportok

Durva-léptékű Vegetációökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Bede-Fazekas Ákos, PhD

tudományos munkatárs

Csecserits Anikó, PhD

tudományos munkatárs

Dancza István

tudományos munkatárs

Lengyel Attila, PhD

tudományos munkatárs

Rédei Tamás

tudományos munkatárs

Rigó Attila

tudományos segédmunkatárs

Somodi Imelda, PhD

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

A csoport elsősorban földrajzi léptékű vegetációs vizsgálatokat végez, általában vegetációs és környezeti adatbázisok felhasználásával. Ennek során érdeklődésünk fókuszában az éghajlat- és tájhasználat-változás, valamint a biológiai invázió hatásának dokumentálása, modellezése és előrejelzése áll.

A European Vegetation Survey munkacsoporthoz kapcsolódva gondozzuk a hazai cönológiai felvételek adatbázisát, amely alapján elsősorban fátlan vegetációtípusok osztályozásának revízióján dolgozunk. Ehhez kapcsolódóan módszertani fejlesztéseket végzünk a vegetációosztályozás területén.

Növényi tulajdonságok felhasználásával kutatjuk a közösségek szerveződésének szabályait (assembly rules).

Válogatott publikációk

Mcdonald Grant C.; Bede‐Fazekas Ákos; Ivanov Anton; Crecco Lorenzo; Székely Tamás; Kosztolányi András.: Landscape and climatic predictors of Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) distributions throughout Kazakhstan Ibis, 23 April 2022, Early View
2022

Bede‐Fazekas, Ákos; Somodi, Imelda.: The way bioclimatic variables are calculated has impact on potential distribution models METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION. 11: 1559-1570
2020

Mcdonald Grant C.; Bede‐Fazekas Ákos; Ivanov Anton; Crecco Lorenzo; Székely Tamás; Kosztolányi András.: Landscape and climatic predictors of Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) distributions throughout Kazakhstan Ibis, 23 April 2022, Early View
2022

Bede‐Fazekas, Ákos; Somodi, Imelda.: The way bioclimatic variables are calculated has impact on potential distribution models METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION. 11: 1559-1570
2020

Projektek

A többfajú növényi invázió hatása a lokális és táji szintű diverzitásra

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2024
A biológiai inváziók az egyik legnagyobb kihívást jelentik korunkban az emberiség számára. A távoli utazások megszaporodása és az élőhelyek tönkretétele miatt egyre gyakrabban tapasztalható világszerte a eredetileg távoli vidékekről behurcolt fajok megtelepedése olyan élőhelyeken, ahol korábban […]