Kutatócsoportok

Erdőökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Aszalós Réka, PhD

tudományos munkatárs

Bölöni János, PhD

tudományos munkatárs

Farkas Edit, az MTA doktora

csoportvezető tudományos tanácsadó

Frank Tamás

intézeti mérnök

Kovács Bence, PhD

tudományos munkatárs

Németh Csaba, PhD

Tinya Flóra, PhD

tudományos munkatárs

Veres Katalin

tudományos segédmunkatárs

Varga Nóra

tudományos segédmunkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

Az erdőökológiai kutatócsoport az erdők biodiverzitását, faji és funkcionális szerkezetét, mintázatait, történetét, dinamikáját és működését vizsgálja. A kutatások elsősorban a Kárpát-medencében található lombhullató erdőkben zajlanak, beleértve a gazdálkodás alól kivont és a kezelt állományokat. A vizsgálatok a faállományra, több élőlénycsoportra (növények, állatok, gombák), termőhelyi változókra (mikroklíma, talajviszonyok), valamint biológiai folyamatokra (lebontás, felújulás, predáció, vadhatás) egyaránt vonatkoznak.

A csoport jelenlegi kutatási területei: (1) a gazdálkodás termőhelyre, felújulásra és erdei élővilágra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata; (2) a folyamatos erdőborítást biztosító (örökerdő) gazdálkodás ökológiai hatásainak értékelése; (3) a természetvédelmi erdőkezelés hatásainak ökológiai monitorozása tölgyesekben; (4) a holtfa szerepe az erdei biodiverzitásban (mohák és gombák); (5) a faállomány hatása különböző élőlénycsoportok diverzitására; (6) zuzmók és lichenikol gombák biológiai és kémiai diverzitásának feltárása, zuzmóközösségek vizsgálata, zuzmók taxonómiai kutatása, a VBI Zuzmóherbárium fenntartása.

Az ÖBI Lichenológiai Kutatócsoport 2020-tól beolvadt az Erdőökológiai Kutatócsoportba.