Kutatócsoportok

Kísérletes Vegetációökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Erdős László, PhD

tudományos munkatárs

Kertész Miklós, PhD

tudományos főmunkatárs

Mojzes Andrea, PhD

tudományos munkatárs

Ónodi Gábor, PhD

tudományos munkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport a klímaváltozás és a tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásait vizsgálja a Duna-Tisza közi Homokhátság területén. Szűkebb kutatási témák a szárazodás, a melegedés, a tüzek, a biológiai invázió ökológiai hatásai, a felhagyott mezőgazdasági területek és leégett idegenhonos erdészeti ültetvények szukcessziója, valamint a természetes homoki erdőssztyepp túlélési esélyei. A megközelítési módok az eseti leíró vizsgálatoktól és hosszútávú monitorozásoktól, a nagy területet lefedő felméréseken keresztül a felműszerezett intenzív terepkísérletekig terjednek.