Kutatócsoportok

Klasszikus és Molekuláris Fikológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Duleba Mónika

tudományos munkatárs

Földi Angéla

tudományos segédmunkatárs

Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora

kutató professzor emeritus

Trábert Zsuzsa

tudományos segédmunkatárs

Jakab Melinda

laboráns

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport a planktonikus és a bentonikus algák vizsgálatára alapozva végez kutatásokat a Duna vízgyűjtőjén, tanulmányozva a dinamikus vízjárás, a különböző hidrológiai események, a lokális és globális zavarás, a klímaváltozás hatásait ezen élőlényközösségek szerkezetére, működésére. A vízi ökoszisztémák egyik legjelentősebb algacsoportjának, a kovaalgáknak a vonatkozásában olyan autökológiai, morfo- és molekuláris taxonómiai, jellegalapú és betelepülés-dinamikai alapkutatásokat is végez folyó és állóvizekben (kiemelten a Duna, Fertő, Velencei-tó és a Balaton), melyek eredményei az alkalmazott kutatások során is hasznosulnak, támogatva ezzel többek között a víz- és környezetpolitikai döntéshozatalt.
A kutatócsoport kiemelten foglalkozik a Duna egyik legjelentősebb hazai mellékág-rendszerével a Szigetközzel, ahol vizsgálja a funkcionális mintázatok és környezeti változók közötti összefüggéseket a funkcionális traitek, mint az adaptációs stratégiák proxijainak kutatásán keresztül.
Részt vesz a Nemzetközi Duna Expedíciókban (Joint Danube Survey).

Munkáink:
A bevonatlakó kovaalgák országos vizsgálata

Nemzetközi kovaalga körvizsgálat

A kovaalga metabarcoding alkalmazhatósága a hazai vízfolyások és szikesek ökológiai állapotértékelésében