Kutatócsoportok

Környezetkémiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Décsiné Gombos Erzsébet, PhD

tudományos munkatárs

Dobosy Péter, PhD

osztályvezető tudományos munkatárs

Illés Ádám, PhD

tudományos munkatárs

Vetési Viktória

Wael Almeshal, PhD-hallgató

Nagyné Bodolai Katalin

laboráns

A kutatócsoport tevékenysége:

  • A vízi környezet alkotó elemeinek (víztest, üledék, zoo- és fitoplankton, zoo- és fitobentosz, makrofitonok, makroszkopikus gerinctelenek, halak) szervetlen és szerves kémiai jellemzése,
  • Folyóink és kisvízfolyások vízminőségének monitorozása eleget téve az EU- Víz Keretirányelvében megfogalmazott követelményeknek és adatbázis építése a Duna, és a Tisza vízminőségét jellemző fizikai, kémiai és biológiai paramétereiben bekövetkező változások hosszú távú követésére,
  • Vízi környezetben képződő biofilmek tulajdonságainak tanulmányozása különös tekintettel a rajtuk adszorbeálódott szervetlen és szerves szennyezők meghatározására,
  • A klímaváltozás eredményeképpen bekövetkező tápanyagforgalmi változások és infokemikáliák vizsgálata, harmonizálva a biológiai paraméterek elemzésével,
  • Nyomelemekkel jelentősen szennyezett vagy szándékosan dúsított öntözővizek hatása a növénytermesztésre a talaj-növény, növény-emberi tápanyag kapcsolatokon keresztül.