Kutatócsoportok

Környezetkémiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Dobosy Péter, PhD

igazgatóhelyettes, osztályvezető tudományos munkatárs

Illés Ádám, PhD

tudományos munkatárs

Davaakhuu Tserendorj

tudományos segédmunkatárs

Nagyné Bodolai Katalin

laboratóriumi asszisztens

Nguyen Thi Phuong Hoang

PhD hallgató

Wael Almeshal

PhD-hallgató

Vetési Viktória

PhD hallgató

Esther Orenibi

PhD hallgató

A kutatócsoport tevékenysége:

  • A vízi környezet alkotó elemeinek (víztest, üledék, zoo- és fitoplankton, zoo- és fitobentosz, makrofitonok, makroszkopikus gerinctelenek, halak) szervetlen és szerves kémiai jellemzése,
  • Folyóink és kisvízfolyások vízminőségének monitorozása eleget téve az EU- Víz Keretirányelvében megfogalmazott követelményeknek és adatbázis építése a Duna, és a Tisza vízminőségét jellemző fizikai, kémiai és biológiai paramétereiben bekövetkező változások hosszú távú követésére,
  • Vízi környezetben képződő biofilmek tulajdonságainak tanulmányozása különös tekintettel a rajtuk adszorbeálódott szervetlen és szerves szennyezők meghatározására,
  • A klímaváltozás eredményeképpen bekövetkező tápanyagforgalmi változások és infokemikáliák vizsgálata, harmonizálva a biológiai paraméterek elemzésével,
  • Nyomelemekkel jelentősen szennyezett vagy szándékosan dúsított öntözővizek hatása a növénytermesztésre a talaj-növény, növény-emberi tápanyag kapcsolatokon keresztül.

Válogatott publikációk

Krakkó D; Illés Á; Domján A; Demeter A; Dóbé S; Záray Gy.: UV and (V)UV irradiation of sitagliptin in ultrapure water and WWTP effluent: Kinetics, transformation products and degradation pathway CHEMOSPHERE 288 : 2 Paper: 132393 , 11 p. (2022)
2022

Dömölki, Borbála; Krakkó, Dániel; Dobosy, Péter; Trabert, Zsuzsa; Illés, Ádám; Stefán, Dávid; Székács, András; Ács, Éva; Záray, Gyula.: Sorption of selected pharmaceuticals on river benthic biofilms formed on artificial substrata ECOLOGICAL INDICATORS. 138: 1-6
2022

Sandil, Sirat; Óvári, Mihály; Dobosy, Péter; Vetési, Viktória; Endrédi, Anett; Takács, Anita; Füzy, Anna; Záray, Gyula.: Effect of arsenic-contaminated irrigation water on growth and elemental composition of tomato and cabbage cultivated in three different soils, and related health risk assessment ENVIRONMENTAL RESEARCH 197 Paper: 111098 (2021)
2021

Krakkó, Dániel; Illés, Ádám; Licul-Kucera, Viktória; Dávid, Bence; Dobosy, Péter; Pogonyi, Andrea; Demeter, Attila; Mihucz, Victor G.; Dóbé, Sándor; Záray, Gyula.: Application of (V)UV/O3 technology for post-treatment of biologically treated wastewater: A pilot-scale study CHEMOSPHERE 275 Paper: 130080 , 10 p. (2021)
2021

Dobosy, Péter; Kröpl, Krisztina; Óvári, Mihály; Sandil, Sirat; Németh, Kitti; Engloner, Attila; Takács, Tünde; Zaray, Gyula.: Biofortification of green bean (Phaseolus vulgaris L.) and lettuce (Lactuca sativa) with iodine in a plant-calcareous sandy soil system irrigated with water containing KI JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS 88 Paper: 103434 (2020)
2020