Kutatócsoportok

Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

csoportvezető, kutatóprofesszor

A kutatócsoport tagjai:

Arany Ildikó

tudományos segédmunkatárs

Demeter Imre

tudományos segédmunkatárs

Kiss Márton

tudományos munkatárs

Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD

tudományos főmunkatárs

Lelleiné Kovács Eszter, PhD

tudományos munkatárs

Piross Imre Sándor

tudományos segédmunkatárs

Raoul Pellaton

tudományos segédmunkatárs

Soltész Zoltán, PhD

tudományos munkatárs

Süle Gabriella

tudományos segédmunkatárs

Szigeti Viktor

tudományos munkatárs

Vajna Flóra

tudományos segédmunkatárs

Vári Ágnes, PhD

tudományos munkatárs

Palotás Brigitta

asszisztens

Somay László

mérnök-biológus

Szabó Krisztina

asszisztens

Engel Rita, PhD

A kutatócsoport tevékenysége:

A biológiai sokféleség pusztulásával az emberiség fennmaradását biztosító ökoszisztéma szolgáltatások is veszélybe kerültek. Kutatásunk célja, hogy néhány fontos ökoszisztéma szolgáltatás ökológiai alapjait feltárja, és európai összefüggésbe helyezze, ezáltal a fenntartható élőhely- és tájhasználat kialakítását lehetővé tegye mind nemzetközi, mind hazai szinten. Vizsgáljuk többek között a beporzást, a rovarpredációt, valamint a lebontást a helyi és táji tényezők függvényében, ideértve az inváziós növényfajok hatásának elemzését. Eredményeinket hazai adatbázisok segítségével kiterjesztjük országos szintre, illetve kooperációk révén nemzetközi szintre. Végül az eltérő ökoszisztéma szolgáltatásoknál kapott mintázatok szintézise, és interdiszciplináris kooperációk által minél szélesebb körű természetvédelmi javaslatok megfogalmazására törekszünk.
https://ecosystem-services.ecolres.hu