Kutatócsoportok

Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

csoportvezető, tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Gallé Róbert, PhD

tudományos főmunkatárs

Kotowska, Dorota

tudományos munkatárs

Marja, Riho, PhD

tudományos munkatárs

Korányi Dávid, PhD

tudományos munkatárs

Révész Kitti

tudományos segédmunkatárs

Lakatos Tamás

tudományos segédmunkatárs

Szabó Ágota

tudományos segédmunkatárs

Szitár Katalin, PhD

tudományos munkatárs

Torma Attila, PhD

tudományos munkatárs

Török Edina, PhD

tudományos munkatárs

Gallé-Szpisjak Nikolett

mérnök-biológus

Kabai Melinda

asszisztens

Koszta Csaba

mérnök-biológus

Palotás Brigitta

asszisztens

A kutatócsoport tevékenysége:

https://lace.ecolres.hu/

Mind a mezőgazdaság egyre intenzívebbé válása, mind a növekvő városiasodás a természetes élőhelyek leromlásához vezet, mely negatívan hat az ottani élővilágra és azok ökoszisztéma funkcióira (pl. a növények beporzására). Ezek a hatások azonban nem csak helyben lépnek fel, hanem sokkal távolabb, azaz tájléptéken is mérhetőek. Éppen ezért nem lehet az élővilágot kizárólag védett területeken megóvni, hanem un. tájléptékű természetvédelmi stratégiákra van szükségünk beleértve a művelt és épített környezetünket. Interdiszciplinális, elméleti kutatásaink legfőbb célja, hogy megértsük, hogy a tájszerkezet komplexitása (a táj összetétele és a tájelemek elrendezése) hogyan befolyásolja az élővilágot, azok funkcióját és ezáltal az ember számára fontos ökoszisztéma szolgálatatásokat. Így ezen kutatások során nyert elméleti és gyakorlati tapasztalatok nagyban hozzájárulhatnak a gyakorlati természetvédelemhez az agrár-környezetvédelmi programok továbbfejlesztésétől a városi biodiverzitásvédelemig.

Projektek

Búvósávok kialakításának hatása gyepi ízeltlábúakra

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2012-2023
Támogatás összege: 3.400.000 Ft

Másodlagos élőhelyek és kis élőhelyfoltok szerepe a diverzitás megőrzésében

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 16.630.086 Ft
Az egyre jelentősebbé váló mezőgazdasági tevékenység hatására a biológiai diverzitás (változatosság) világszerte jelentősen csökkent. A diverziás mintázatának megértése szempontjából fontos azonosítani a diverzitást és az együttesek szerkezetét befolyásoló tényezőket. A pannon homoki erdőssztyepp átmenetet képez a […]

SHOWCASE: SHOWCASing synergies between agriculture, biodiversity and Ecosystem services to help farmers capitalising on native biodiversity

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 225.280 EUR

Biodiverzitás a mezőgazdaság és az urbanizáció szorításában

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 269 864 000 Ft
A biodiverzitás-csökkenés egyik fő kiváltója az élőhelyek eltűnésével és degradációjával járó tájhasználatváltozás. A fenntartható fejlődéshez olyan természetvédelmi stratégiára van szükség, amely a táj teljes egészét figyelembe veszi. A városi és agrárökoszisztémák biodiverzitása és a hozzájuk kapcsolódó […]

Természetes mozaikos élőhelyek fragmentációjának hatása a biodiverzitásra az északi és déli féltekén

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2022-2024
Támogatás összege: 4.318.272 Ft
Az egyre intenzívebbé váló mezőgazdasági tájhasználat miatt a szárazföldi élőhelyek biodiverzitása jelentős mértékben csökkent. A művelés alá nem kerülő szárazföldi élőhelyek is átalakulnak, területük csökken, egymástól távoli, izolált élőhelyfoltokként maradnak fent. Számos kutatás vizsgálta már a […]

Paradigmaváltás szükségessége a természetvédelem területén: a tájstruktúra hatásának fontossága a biodiverzitás mintázatokra és funkcióikra

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 254 416 720 Ft
Mind a mezőgazdaság egyre intenzívebbé válása, mind a növekvő városiasodás a természetes élőhelyek leromlásához vezet, mely negatívan hat az ottani élővilágra és azok ökoszisztéma funkcióira (pl. a növények beporzására). Ezek a hatások azonban nem csak helyben […]