Kutatócsoportok

Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos tanácsadó

A kutatócsoport tagjai:

Bede Ádám, PhD

tudományos munkatárs

Deák Balázs, az MTA doktora

tudományos tanácsadó

Godó Laura

tudományos segédmunkatárs

Kelemen András, PhD

tudományos munkatárs

Kiss Réka, PhD

tudományos munkatárs

Lukács Katalin

tudományos segédmunkatárs

Engel Rita, PhD

tudományos munkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

Kutatócsoportunk célja, hogy a magok ökológiai rendszerekben betöltött szerepének megismerésével megoldásokat találjunk a gyepi ökoszisztémák biodiverzitásának és működésének hosszú távú fenntartására. A gyepek a Föld szárazföldi területeinek közel 40%-át borító kiemelten fajgazdag és változatos közösségek, amelyekhez mintegy 250 millió ember mindennapi élete és megélhetése kötődik. A rendkívül dinamikus gyepi növényközösségekben a magok egyszerre biztosítják a fajok terjedését, megtelepedését és hosszú távú fennmaradását. Vizsgálatsorozatunkban az európai uniós szinten is kiemelt jelentőségű magyarországi gyeptípusokban vizsgáljuk a magbank, magterjedés és megtelepedési folyamatok közösségszerveződésben betöltött szerepét. Eredményeink alapján kidolgozunk egy mag-alapú természetvédelmi stratégiát, ami a természetes élőhelyek biodiverzitásának fenntartását és a degradált élőhelyek rekonstrukciójának hatékonyságát egyaránt növeli.

Magbank

A Nemzeti Botanikus Kert Magbankja természetvédelmi/fajmegőrzési, illetve génbanki céllal létesült.

A Magbank több évtizedes, de akár évszázados időtávon biztonsági tárolóként szolgál a veszélyeztetett fajok vadon élő populációinak váratlan káresemény hatására bekövetkező pusztulása vagy drasztikus egyedszám csökkenése esetére, egyben kutatási bázisanyagot is biztosít pl. magélettani, szaporodásbiológiai vagy pl. növénytársulások stabilitásának és változatosságának fenntartását célzó vizsgálatokra is.

Magbanki Gyűjteményünk elsősorban a Pannon biogeográfiai régióban őshonos, másodsorban a hazai élőnövény-gyűjteményekben fellelhető értékes, ritka, külhonos, tárolásra alkalmas magvú növényfajokat célozza. A természetes élőhelyeken történő gyűjtések során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak annyi magot gyűjtsünk, ami nem veszélyezteti az érintett növénypopulációk túlélését.

A Magbanki Gyűjtemény alapját a több évtizedre visszamenőleg megőrzött, a botanikus kertek között zajló nemzetközi magcsere céljából, valamint a 2010-14. között, a Pannon Magbank Projekt megvalósítása során begyűjtött és betárolt tételek képezik. Utóbbi eredményeként 910 faj 1853 tételét őrizzük, amelyek magukba foglalják 204, hazai jogszabály által védett növényfaj 364 magtételét, valamint 45 fokozottan védett növényfaj 76 tételét.

A honos és külhonos fajok magtételeinek megőrzésével Intézményünk nagyban járul hozzá hazánk nemzetstratégiai jelentőségű géntartalékainak fenntartásához és gyarapításához, valamint a Biológiai Sokféleség Egyezmény keretében kitűzött nemzetközi célok teljesítéséhez.

További információ: Nemzeti Botanikus Kert

Projektek

MTA Lendület 2019: Vegetáció és magbank dinamika

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2019-2024
Kutatócsoportunk célja, hogy a magok ökológiai rendszerekben betöltött szerepének megismerésével megoldásokat találjunk a gyepi ökoszisztémák biodiverzitásának és működésének hosszú távú fenntartására. A gyepek a Föld szárazföldi területeinek közel 40%-át borító kiemelten fajgazdag és változatos közösségek, amelyekhez […]