Kutatócsoportok

Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Kériné Borsodi Andrea, PhD

Németh Kitti

tudományos segédmunkatárs

Szekeres József

tudományos segédmunkatárs

Juhászné Szabó Edina

laboráns

A kutatócsoport tevékenysége:

Vízi makrofitonok és a rajtuk kialakuló biofilm alap- és alkalmazott kutatása
A makrofitonok eloszlása, tömegessége, fenetikai és genetikai diverzitása különböző vízi élőhelyeken
Nádpusztulás és -kolonizáció
Növények vízellátáshoz való alkalmazkodása vízi és terresztris ökoszisztémákban
A vízinövényeken kialakuló biofilm valamint a környező víztest mikrobiális összetételének kutatása
A Duna és egyéb vízterek élőlényközösségeinek (kiemelten mikrobiális közösségek) környezeti DNS alapú vizsgálata
A klímaváltozás hatása a Duna vízminőségére és ökoszisztémáira
Szigetköz monitoring
Nemzetközi Duna-expedíció (Joint Danube Survey)
Tiszta Ivóvíz Nemzeti Kiválósági Program