Kutatócsoportok

Mikrobiális Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos munkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Hidas András

tudományos segédmunkatárs

Szabó Attila

tudományos munkatárs

Fehér Dóra

laboráns

A kutatócsoport tevékenysége:

A csoport mikrobaközösségek összetételét, az egyes taxonok anyagforgalmi szerepét és biológiai interakcióit elemzi, és kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-medence különleges vizes élőhelyeinek részletesebb feltárására, a környezeti változásokra adott válaszok és adaptációs mechanizmusok, valamint a klímaváltozással összefüggésbe hozható hatások lehetséges következményeinek megismerésére. Az ökológiai kérdések megválaszolása során igyekszünk ötvözni a klasszikus mikrobiológiai technikákat (tenyésztéses és mikroszkópos vizsgálatok) a legmodernebb genomikai módszerekkel (amplikon szekvenálás, metagenomika és prokarióta genomika).