Kutatócsoportok

Plankton-ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos munkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Abonyi András, PhD

tudományos munkatárs

Barta Barbara

tudományos segédmunkatárs

Pálffy Károly, PhD

tudományos munkatárs

Rani, Varsha

tudományos segédmunkatárs

Patonai Katalin, PhD-hallgató

együttműködő kutató (külsős)

Fierpasz Ádám

Kardos Vivien

intézeti mérnök

Szabó Bernadett

asszisztens

A kutatócsoport tevékenysége:

A planktonikus élőlények központi szerepet játszanak a vízi ökoszisztémákban, mint elsődleges termelők (fitoplankton), illetve a felső trofikus szintek táplálékai (zooplankton). Kutatócsoportunk planktonikus közösségek összetételének környezeti tényezőkkel való összefüggéseit, illetve a közösségszerkezet-beli változások ökoszisztéma-szintű hatásait vizsgálja. Megfigyelésen alapuló és kísérletes (mikro- és mezokozmosz-kísérletek), valamint taxonómiai és funkcionális alapú vizsgálatok kombinációival célunk minél átfogóbban megérteni a klímaváltozás és egyéb veszélyeztető tényezők vizeinkre gyakorolt hatásait azok planktonján keresztül. Másik fontos kutatási témakörünk a kisvizek ökológiája és védelme. Ezen élőhelyeknek jelentős a biodiverzitás-megőrzésben betöltött szerepük és kiváló modelljei az ökológiai alapkutatásoknak. Számuk hazai és globális szinten is jelentős csökkenése miatt a védelmük kitüntetett figyelmet érdemel.