Kutatócsoportok

Plankton-ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos munkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Abonyi András, PhD

tudományos munkatárs

Pálffy Károly, PhD

tudományos munkatárs

Endrédi Anett, MSc

tudományos segédmunkatárs

Fierpasz Ádám

Rani, Varsha, M.Sc.

assistant research fellow

Kardos Vivien

intézeti mérnök

Szabó Bernadett

asszisztens

A kutatócsoport tevékenysége:

A planktonikus élőlények központi szerepet játszanak a vízi ökoszisztémákban, mint elsődleges termelők (fitoplankton), illetve a felső trofikus szintek táplálékai (zooplankton). Kutatócsoportunk planktonikus közösségek összetételének környezeti tényezőkkel való összefüggéseit, illetve a közösségszerkezet-beli változások ökoszisztéma-szintű hatásait vizsgálja. Megfigyelésen alapuló és kísérletes (mikro- és mezokozmosz-kísérletek), valamint taxonómiai és funkcionális alapú vizsgálatok kombinációival célunk minél átfogóbban megérteni a klímaváltozás és egyéb veszélyeztető tényezők vizeinkre gyakorolt hatásait azok planktonján keresztül. Másik fontos kutatási témakörünk a kisvizek ökológiája és védelme. Ezen élőhelyeknek jelentős a biodiverzitás-megőrzésben betöltött szerepük és kiváló modelljei az ökológiai alapkutatásoknak. Számuk hazai és globális szinten is jelentős csökkenése miatt a védelmük kitüntetett figyelmet érdemel.

Válogatott publikációk

Vad Csaba F.; Hanny-Endrédi Anett; Kratina Pavel; Abonyi András; Mironova Ekaterina; Murray David S.; Samchyshyna Larysa; Tsakalakis Ioannis; Smeti Evangelia; Spatharis Sofie; Tan Hanrong; Preiler Christian; Petrusek Adam; Bengtsson Mia M.; Ptacnik Robert.: Spatial insurance against a heatwave differs between trophic levels in experimental aquatic communities GLOBAL CHANGE BIOLOGY, First published: 22 March 2023, Paper: 16692 (2023)
2023

Abonyi András; Rasconi Serena; Ptacnik Robert; Pilecky Matthias; Kainz Martin J.: Chytrids enhance Daphnia fitness by selectively retained chytrid‐synthesised stearidonic acid and conversion of short‐chain to long‐chain polyunsaturated fatty acids FRESHWATER BIOLOGY, 68 : 1 pp. 77-90. , 14 p. (2023)
2023

Cunillera-Montcusí, David; Beklioğlu, Meryem; Cañedo-Argüelles, Miguel; Jeppesen, Erik; Ptacnik, Robert; Amorim, Cihelio A.; Arnott, Shelley E.; Berger, Stella A.; Brucet, Sandra; Dugan, Hilary A.; Gerhard, Miriam; Horváth, Zsófia; Langenheder, Silke; Nejstgaard, Jens C.; Reinikainen, Marko; Striebel, Maren; Urrutia-Cordero, Pablo; Vad, Csaba F.; Zadereev, Egor; Matias, Miguel.: Freshwater salinisation: a research agenda for a saltier world TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION. 37: 440-453
2022

Varsha Rani; Tim Burton; Matthew Walsh; Sigurd Einum.: Evolutionary change in metabolic rate of Daphnia pulicaria following invasion by the predator Bythotrephes longimanus Ecology and Evolution, 12, e9003.
2022

Vad, Csaba F.; Schneider, Claudia; Fischer, Robert; Kainz, Martin J; Ptacnik, Robert.: From adverse to beneficial – contrasting dietary effects of freshwater mixotrophs on zooplankton FRESHWATER BIOLOGY. 66: 2272-2282
2021

Vad Csaba F.; Hanny-Endrédi Anett; Kratina Pavel; Abonyi András; Mironova Ekaterina; Murray David S.; Samchyshyna Larysa; Tsakalakis Ioannis; Smeti Evangelia; Spatharis Sofie; Tan Hanrong; Preiler Christian; Petrusek Adam; Bengtsson Mia M.; Ptacnik Robert.: Spatial insurance against a heatwave differs between trophic levels in experimental aquatic communities GLOBAL CHANGE BIOLOGY, First published: 22 March 2023, Paper: 16692 (2023)
2023

Abonyi András; Rasconi Serena; Ptacnik Robert; Pilecky Matthias; Kainz Martin J.: Chytrids enhance Daphnia fitness by selectively retained chytrid‐synthesised stearidonic acid and conversion of short‐chain to long‐chain polyunsaturated fatty acids FRESHWATER BIOLOGY, 68 : 1 pp. 77-90. , 14 p. (2023)
2023

Cunillera-Montcusí, David; Beklioğlu, Meryem; Cañedo-Argüelles, Miguel; Jeppesen, Erik; Ptacnik, Robert; Amorim, Cihelio A.; Arnott, Shelley E.; Berger, Stella A.; Brucet, Sandra; Dugan, Hilary A.; Gerhard, Miriam; Horváth, Zsófia; Langenheder, Silke; Nejstgaard, Jens C.; Reinikainen, Marko; Striebel, Maren; Urrutia-Cordero, Pablo; Vad, Csaba F.; Zadereev, Egor; Matias, Miguel.: Freshwater salinisation: a research agenda for a saltier world TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION. 37: 440-453
2022

Varsha Rani; Tim Burton; Matthew Walsh; Sigurd Einum.: Evolutionary change in metabolic rate of Daphnia pulicaria following invasion by the predator Bythotrephes longimanus Ecology and Evolution, 12, e9003.
2022

Vad, Csaba F.; Schneider, Claudia; Fischer, Robert; Kainz, Martin J; Ptacnik, Robert.: From adverse to beneficial – contrasting dietary effects of freshwater mixotrophs on zooplankton FRESHWATER BIOLOGY. 66: 2272-2282
2021

Projektek

AQUACOSM-Plus: Network of Leading Ecosystem Scale Experimental AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Rivers, Lakes, Estuaries and Oceans in Europe and beyond

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2020-2024
Támogatás összege: 244.750 EUR

Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2025
Újabb kutatások szerint a mindenevő táplálkozású ektoterm élőlények táplálék-preferenciájukat megváltoztatva alkalmazkodnak a növekvő hőmérséklettel változó anyagcsere-folyamataik biztosítására. Kutatásunk célja annak megértése, hogy ez a táplálékpreferencia-változás hogyan hat az élőlényközösségek dinamikájára és ehhez kapcsolódóan az ökoszisztéma működésére. […]

Fiatal Kutatói Pályázat (Varsha Rani)

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 4.955.000 Ft

Kisvizek, mint ökológiai és evolúciós modellrendszerek

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2022-2024
Támogatás összege: 1.960.462 Ft
Az öko-evolúciós folyamatok (‘eco-evolutionary dynamics’) szerepének vizsgálata napjaink egyik gyorsan fejlődő kutatási irányzata, amely integrálja a közösségökológiát, az evolúcióbiológiát, a populációgenetikát és a genomikát. Mindezt azzal a fő céllal teszi, hogy jobban megértsük az élőlényközösségek tér-és […]