Kutatócsoportok

Plankton-ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos munkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Abonyi András, PhD

tudományos munkatárs

Pálffy Károly, PhD

tudományos munkatárs

Endrédi Anett, MSc

tudományos segédmunkatárs

Fierpasz Ádám

Rani, Varsha, M.Sc.

tudományos segédmunkatárs

Kardos Vivien

intézeti mérnök

Szabó Bernadett

asszisztens

Csóka Szilvia

asszisztens

A kutatócsoport tevékenysége:

A planktonikus élőlények központi szerepet játszanak a vízi ökoszisztémákban, mint elsődleges termelők (fitoplankton), illetve a felső trofikus szintek táplálékai (zooplankton). Kutatócsoportunk planktonikus közösségek összetételének környezeti tényezőkkel való összefüggéseit, illetve a közösségszerkezet-beli változások ökoszisztéma-szintű hatásait vizsgálja. Megfigyelésen alapuló és kísérletes (mikro- és mezokozmosz-kísérletek), valamint taxonómiai és funkcionális alapú vizsgálatok kombinációival célunk minél átfogóbban megérteni a klímaváltozás és egyéb veszélyeztető tényezők vizeinkre gyakorolt hatásait azok planktonján keresztül. Másik fontos kutatási témakörünk a kisvizek ökológiája és védelme. Ezen élőhelyeknek jelentős a biodiverzitás-megőrzésben betöltött szerepük és kiváló modelljei az ökológiai alapkutatásoknak. Számuk hazai és globális szinten is jelentős csökkenése miatt a védelmük kitüntetett figyelmet érdemel.

Válogatott publikációk

Vad Csaba F.; Hanny-Endrédi Anett; Kratina Pavel; Abonyi András; Mironova Ekaterina; Murray David S.; Samchyshyna Larysa; Tsakalakis Ioannis; Smeti Evangelia; Spatharis Sofie; Tan Hanrong; Preiler Christian; Petrusek Adam; Bengtsson Mia M.; Ptacnik Robert.: Spatial insurance against a heatwave differs between trophic levels in experimental aquatic communities GLOBAL CHANGE BIOLOGY, First published: 22 March 2023, Paper: 16692 (2023)
2023

Abonyi András; Rasconi Serena; Ptacnik Robert; Pilecky Matthias; Kainz Martin J.: Chytrids enhance Daphnia fitness by selectively retained chytrid‐synthesised stearidonic acid and conversion of short‐chain to long‐chain polyunsaturated fatty acids FRESHWATER BIOLOGY, 68 : 1 pp. 77-90. , 14 p. (2023)
2023

Cunillera-Montcusí, David; Beklioğlu, Meryem; Cañedo-Argüelles, Miguel; Jeppesen, Erik; Ptacnik, Robert; Amorim, Cihelio A.; Arnott, Shelley E.; Berger, Stella A.; Brucet, Sandra; Dugan, Hilary A.; Gerhard, Miriam; Horváth, Zsófia; Langenheder, Silke; Nejstgaard, Jens C.; Reinikainen, Marko; Striebel, Maren; Urrutia-Cordero, Pablo; Vad, Csaba F.; Zadereev, Egor; Matias, Miguel.: Freshwater salinisation: a research agenda for a saltier world TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION. 37: 440-453
2022

Varsha Rani; Tim Burton; Matthew Walsh; Sigurd Einum.: Evolutionary change in metabolic rate of Daphnia pulicaria following invasion by the predator Bythotrephes longimanus Ecology and Evolution, 12, e9003.
2022

Vad, Csaba F.; Schneider, Claudia; Fischer, Robert; Kainz, Martin J; Ptacnik, Robert.: From adverse to beneficial – contrasting dietary effects of freshwater mixotrophs on zooplankton FRESHWATER BIOLOGY. 66: 2272-2282
2021

Vad Csaba F.; Hanny-Endrédi Anett; Kratina Pavel; Abonyi András; Mironova Ekaterina; Murray David S.; Samchyshyna Larysa; Tsakalakis Ioannis; Smeti Evangelia; Spatharis Sofie; Tan Hanrong; Preiler Christian; Petrusek Adam; Bengtsson Mia M.; Ptacnik Robert.: Spatial insurance against a heatwave differs between trophic levels in experimental aquatic communities GLOBAL CHANGE BIOLOGY, First published: 22 March 2023, Paper: 16692 (2023)
2023

Abonyi András; Rasconi Serena; Ptacnik Robert; Pilecky Matthias; Kainz Martin J.: Chytrids enhance Daphnia fitness by selectively retained chytrid‐synthesised stearidonic acid and conversion of short‐chain to long‐chain polyunsaturated fatty acids FRESHWATER BIOLOGY, 68 : 1 pp. 77-90. , 14 p. (2023)
2023

Cunillera-Montcusí, David; Beklioğlu, Meryem; Cañedo-Argüelles, Miguel; Jeppesen, Erik; Ptacnik, Robert; Amorim, Cihelio A.; Arnott, Shelley E.; Berger, Stella A.; Brucet, Sandra; Dugan, Hilary A.; Gerhard, Miriam; Horváth, Zsófia; Langenheder, Silke; Nejstgaard, Jens C.; Reinikainen, Marko; Striebel, Maren; Urrutia-Cordero, Pablo; Vad, Csaba F.; Zadereev, Egor; Matias, Miguel.: Freshwater salinisation: a research agenda for a saltier world TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION. 37: 440-453
2022

Varsha Rani; Tim Burton; Matthew Walsh; Sigurd Einum.: Evolutionary change in metabolic rate of Daphnia pulicaria following invasion by the predator Bythotrephes longimanus Ecology and Evolution, 12, e9003.
2022

Vad, Csaba F.; Schneider, Claudia; Fischer, Robert; Kainz, Martin J; Ptacnik, Robert.: From adverse to beneficial – contrasting dietary effects of freshwater mixotrophs on zooplankton FRESHWATER BIOLOGY. 66: 2272-2282
2021

Projektek

AQUACOSM-Plus: Network of Leading Ecosystem Scale Experimental AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Rivers, Lakes, Estuaries and Oceans in Europe and beyond

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2020-2024
Támogatás összege: 244.750 EUR

Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2025
Újabb kutatások szerint a mindenevő táplálkozású ektoterm élőlények táplálék-preferenciájukat megváltoztatva alkalmazkodnak a növekvő hőmérséklettel változó anyagcsere-folyamataik biztosítására. Kutatásunk célja annak megértése, hogy ez a táplálékpreferencia-változás hogyan hat az élőlényközösségek dinamikájára és ehhez kapcsolódóan az ökoszisztéma működésére. […]

Fiatal Kutatói Pályázat (Varsha Rani)

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 4.955.000 Ft

Kisvizek, mint ökológiai és evolúciós modellrendszerek

Témavezető:
Tervezett futamidő: 2022-2024
Támogatás összege: 1.960.462 Ft
Az öko-evolúciós folyamatok (‘eco-evolutionary dynamics’) szerepének vizsgálata napjaink egyik gyorsan fejlődő kutatási irányzata, amely integrálja a közösségökológiát, az evolúcióbiológiát, a populációgenetikát és a genomikát. Mindezt azzal a fő céllal teszi, hogy jobban megértsük az élőlényközösségek tér-és […]