Kutatócsoportok

Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Csákvári Edina

tudományos segédmunkatárs

Csete Ákos Kristóf

tudományos segédmunkatárs

Halassy Melinda, PhD

tudományos főmunkatárs

Kalóczkai Ágnes, PhD

tudományos munkatárs

Sáradi Nóra

tudományos segédmunkatárs

Szitár Katalin, PhD

tudományos munkatárs

Cevallos, David, PhD-hallgató

Paolinelli, Bruna, PhD-hallgató

tudományos segédmunkatárs

Vörös Márton, PhD-hallgató

Zsembery Zita

térinformatikus

Kövendi-Jakó Anna, PhD

tudományos segédmunkatárs

A kutatócsoport tevékenysége:

A restaurációs kutatások során azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani, illetve olyan természetközeli állapot kialakulását elősegíteni, amely önfenntartó, vagy csak hagyományos, extenzív használatot igénylő ökológiai rendszerré válhat. Fő kutatási területünk a homoki gyepek restaurációjának vizsgálata terepi kísérletekkel.
Kísérleteink jelenleg két helyszínen folynak:
1. A Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi buckavidéke, és az annak környezetében található antropogén táj – a nyílt homokpusztagyep spontán regenerációja és restaurációja (Kiskun LTER site)
2. A nyíregyházi LEGO gyár területe. – homoki gyepekkel mozaikos pusztai tölgyes kialakítása

A csoport tevékenysége kiterjed a Restaurációs Ökológiai Társaság európai szekciójának (SER Europe) munkájában való részvételre, konferenciák szervezésére (SER Europe Summer School on Ecological Restoration 2018) és a tudomány – és döntéshozás közötti kapcsolatok erősítésére (IPBES).

Bővebben itt olvashatsz rólunk: https://www.restoration-ecology.hu/ vagy https://twitter.com/RestEcologyHU