Kutatócsoportok

A klímaváltozás és tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásait vizsgáljuk a Duna-Tisza közi Homokhátság területén.

Célunk a fontosabb ökoszisztéma szolgáltatások ökológiai alapjainak feltárása és európai összefüggésbe helyezése.

Célunk, hogy megértsük: a tájszerkezet komplexitása hogyan befolyásolja az élővilágot és az ökoszisztéma szolgálatatásokat.

Célunk a magok ökológiai rendszerekben betöltött szerepének megismerése, a gyepi ökoszisztémák hosszú távú fenntartása érdekében.

Azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani.

Informatikai megoldások fejlesztése, üzemeltetése és szolgáltatása az ökológiai, botanikai, természetvédelmi kutatások és infokommunikáció területén.

A Duna és Tisza vízi ökoszisztémáinak és állatközösségeinek (zooplankton, makrogerinctelen, hal, kétéltű, hüllő, vízimadár) tanulmányozása.

Az élőhely-csökkenést és fragmentációt az antropocén korban a biodiverzitást legjobban veszélyeztető tényezők közt tartják számon. A metaközösség-ökológia modern eszköztárának segítségével célunk megérteni az élőhelyek minőségének és térbeli hálózatának szerepét a helyi közösségek mintázatainak kialakításában és biodiverzitásuk fenntartásában.

Állóvizek és vízfolyások planktonikus és bentikus algaközösségeinek megismerése

Planktonikus és bentonikus algák és a dinamikus vízjárás, a hidrológiai események, a lokális és globális zavarás, a klímaváltozás hatásainak kutatása.

Oldalak