Kutatócsoportok

A kutatócsoport az állati viselkedés evolúciós és ökológiai vonatkozásait tanulmányozza.

Hagyományos tájhasználat, ökológiai emlékezet és hagyományos ökológiai tudás kutatása a Kárpát-medence magyar nyelvterületein

A klímaváltozás és tájhasználat-változás vegetációra gyakorolt ökológiai hatásait vizsgáljuk a Duna-Tisza közi Homokhátság területén.

Célunk a fontosabb ökoszisztéma szolgáltatások ökológiai alapjainak feltárása és európai összefüggésbe helyezése.

Célunk, hogy megértsük: a tájszerkezet komplexitása hogyan befolyásolja az élővilágot és az ökoszisztéma szolgálatatásokat.

Célunk a magok ökológiai rendszerekben betöltött szerepének megismerése, a gyepi ökoszisztémák hosszú távú fenntartása érdekében.

Azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani.

Informatikai megoldások fejlesztése, üzemeltetése és szolgáltatása az ökológiai, botanikai, természetvédelmi kutatások és infokommunikáció területén.

Oldalak