Karrier

Kutatói és kutatást támogató álláshelyek az Ökológiai Kutatóközpont Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoportjában

Kutatócsoportunkban új kutatások indulnak, például a Kiskunságban, folyóártereken, valamint a középhegységeink hegylábi zónájában, illetve pásztorok hagyományos tudása kapcsán.
Ehhez keresünk jó terepbotanikusi tudással bíró és/vagy interjúzni szerető energikus kollégákat, akik 2-4 évre bekapcsolódnának a munkába.
A kutatások célja a hazai természetközeli növényzet állapotváltozásainak és ezek hajtóerőinek feltárása, különös tekintettel az inváziós fajokra, az extenzív gazdálkodás (pl. legeltetés) változásaira, valamint a tájhasználati döntések mögött álló helyi és hagyományos ökológiai tudásra. A kutatások közvetett célja a hazai természetvédelmi tevékenységek támogatása a koncepcióalkotástól a konkrét kezelési javaslatokig.

A három álláshely:
A. Kutatói (segédmunkatársi vagy munkatársi) állás:(i) az inváziósan terjedő növényfajok (pl. selyemkóró, ezüstfa, gyalogakác, zöld juhar) megjelenése és terjedése, ökológiai és társadalmi hatása, valamint visszaszorulása, visszaszorítása kapcsán meglévő helyi, ill. hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet dokumentálása; (ii) a tájváltozás helyi gazdák és szakemberek általi percepciójának dokumentálása az interjúzás, a részvételi adatgyűjtés és a közös tudásalkotás módszereit alkalmazva különféle élőhelyeken (pl. árterek, homokhátság, hegylábi erdős-cserjés mozaikok); (iii) a gyűjtött adatok elemzése, az eredmények nemzetközi szintű tudományos publikálása.

B. Biológus mérnök, azaz nem kutatói, de diplomás munkakör: (i) az inváziósan terjedő növényfajok terjedése, ökológiai és társadalmi hatása, valamint visszaszorítása kapcsán meglévő helyi, ill. hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet dokumentálása az interjúzástechnika módszereit alkalmazva különféle élőhelyeken; (ii) egyéb ökológiai tematikájú interjúzási munkákban és szakmai anyagok elkészítésében való részvétel; (iii) az interjúk elkészítése és feldolgozása (a tudományos publikációhoz való felhasználás előkészítése).

C. Kutatói vagy biológus mérnöki, nem kutató, de diplomás munkakör EU-s, H2020 pályázatban: a pásztoroló legeltető állattartást érintő természeti, illetve a szabályozási rendszerekből érkező hatások következményeinek áttekintése és a pásztorok bevonásával megoldási javaslatok kidolgozása. Gyakorlatban: terepi interjúk, konzultációk és műhelybeszélgetések szervezése, szakmai anyagok, köztük rövidfilmek készítése, illetve azok elkészítésének koordinálása, a témával kapcsolatos tudományos cikkekben való aktív részvétel. A témában készülő cikkek megírása nem feltétlenül a jelölt feladata.

B kategóriás jogosítvány, saját autó, angol nyelvtudás és több éves szakmai tapasztalat mindegyik esetben előnyt jelent. A projektben lehetőség van doktori (PhD) kutatás végzésére.
A munka kezdete: 2022. nyár folyamán, előzetes egyeztetés alapján. A munkavégzés helye: ÖK ÖBI Vácrátót, illetve terepmunkák az ország különböző részein. Fizetés: a beosztástól függően bruttó 350-600 eFt/hó.

Jelentkezési határidő: lehetőleg július 15-ig.
Akit a fenti lehetőségek érdekelnek, írjon e-mailt (molnar.zsolt@ecolres.hu), vagy keressen telefonon (30/399-4881)! A jelentkezéshez küldje el szakmai önéletrajzát és egy motivációs levelet.
Üdvözlettel:
Molnár Zsolt
kutatócsoport-vezető

Csatolt dokumentum(ok):
Molnár Zs_allashirdetes_2.0