Kutatók

Név Kutatási téma
Boda Pál, PhD
tudományos főmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Bölöni János, PhD
tudományos munkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, erdőtörténet, tölgyesek szerkezete, élőhely-térképezés
Borics Gábor, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
fitoplankton, tér-időbeli mintázatok, Víz Keret-irányelv, ökológiai állapotértékelő módszerek
Boros Emil PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, vízimadarak, zoológia, konzervációbiológia
Boros Gergely, PhD
tudományos főmunkatárs
ökológiai sztöchiometria, trofikus interakciók, mezokozmosz kísérletek,
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia, halökológia, ökofiziológia
Borza Péter, PhD
tudományos munkatárs
Amphipoda, Isopoda, Mysida
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Boza Gergely, PhD
tudományos munkatárs
szociális dilemmák, együttműködés evolúciója, sokféleség és együttműködés, elméleti ökológia, térben explicit modellek, mikrobiomok felépülése, az élet keletkezése, rendszerszintű kockázattal járó események dinamikája
Buczkó Krisztina, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
folyó és állóvizek kutatása, paleolimnológia, algológia, kvantitatív rekonstrukció, Kárpáti-régió
Csákvári Edina
tudományos segédmunkatárs
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma-szolgáltatások
Csecserits Anikó, PhD
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Csősz Sándor, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
hangyák, biodiverzitás, taxonómia, fenotipikus plaszticitás, szociálparazitizmus
Czárán Tamás, az MTA doktora
ETI igazgató
tudományos tanácsadó
elméleti ökológia, tér-idő-dinamikus modellezés, kooperáció és kommunikáció evolúciója, élet keletkezése
Czégel Dániel
tudományos segédmunkatárs
evolúciós rendszerek, tanulás, modellezés
Czeglédi István, PhD
tudományos munkatárs
halegyüttesek szerveződése, inváziós fajok kutatása
Canal, David
tudományos munkatárs
Deák Balázs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
tájökológia, konzervációbiológia, restauráció, sztyeppe, biodiverzitás

Oldalak