Kutatók

Névcsökkenő sorrend Kutatási téma
Boros Emil PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, vízimadarak, zoológia, konzervációbiológia
Borza Péter, PhD
tudományos munkatárs
Amphipoda, Isopoda, Mysida
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Boza Gergely, PhD
tudományos munkatárs
szociális dilemmák, együttműködés evolúciója, sokféleség és együttműködés, elméleti ökológia, térben explicit modellek, mikrobiomok felépülése, az élet keletkezése, rendszerszintű kockázattal járó események dinamikája
Buczkó Krisztina, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
folyó és állóvizek kutatása, paleolimnológia, algológia, kvantitatív rekonstrukció, Kárpáti-régió
Csákvári Edina
tudományos segédmunkatárs
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma-szolgáltatások
Csecserits Anikó, PhD
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Csete Ákos Kristóf
tudományos segédmunkatárs
Fenntartható városi vízgazdálkodás, a zöld infrastruktúra szerepe a városi vízgazdálkodásban, invazív növényfajok terjedése városi területeken (Mirigyes bálványfa)
Csősz Sándor, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
hangyák, biodiverzitás, taxonómia, fenotipikus plaszticitás, szociálparazitizmus
Czárán Tamás, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
elméleti ökológia, tér-idő-dinamikus modellezés, kooperáció és kommunikáció evolúciója, élet keletkezése
Czégel Dániel
tudományos segédmunkatárs
evolúciós rendszerek, tanulás, modellezés
Canal, David
tudományos munkatárs
Deák Balázs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
tájökológia, konzervációbiológia, restauráció, sztyeppe, biodiverzitás
Décsiné Gombos Erzsébet, PhD
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Demeter Imre
tudományos segédmunkatárs
pollináció, vadméhek, kompetíció, mézelőméhek
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Pannon régió, keményfaliget erdők, szerkezet és dinamika, erdőtörténet, erdei és mocsár legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Dobosy Péter, PhD
osztályvezető
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos munkatárs
kovaalga, Centrales, hordalékszemcsék, biofilm

Oldalak