Kutatók

Név Kutatási téma
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció
Engloner Attila, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
vízi makrofitonok, nádpusztulás és -kolonizáció, biofilm , MTA Nemzeti Víztudományi Program
Erdős László, PhD
tudományos munkatárs
erdőssztyepp, térbeli heterogenitás, diverzitási mintázatok, természetvédelem
Fábián Virág Adrienn
tudományos segédmunkatárs
ökológiai hálózatelemzés, táplálékhálózatok elemzése, csoportdinamika
Farkas Edit, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
lichenológia, biodiverzitás, bioindikáció, másodlagos zuzmóanyagok kémiája
Felföldi Tamás
csoportvezető
tudományos munkatárs
mikrobiális ökológia, molekuláris taxonómia, természetes vizes élőhelyek mikrobaközösségei, szikes tavak, új fajok leírása
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
Földvári Gábor, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
járványtan, parazitológia, kórokozó ökológia, újonnan felbukkanó kórokozók, klímaváltozás, kullancsok, kullancsok által terjesztett kórokozók
Frank Tamás
intézeti mérnök
LIFE4OakForests projekt, szakmai koordinálás, természetvédelmi erdőkezelés, monitoring
Fráter Erzsébet
tudományos gyűjteményvezető
növényrendszertani gyűjtemény kezelése, hagyományos és népi kultúrnövények (gyógy-, fűszer-, és konyhakerti növények) története, nevelése és felhasználása, történeti kertek a Kárpát-medencében, növények a Bibliában
Gallé Róbert, PhD
tudományos főmunkatárs
tájökológia, ízeltlábúak, pókok ökológiája, erdőssztyepp, urbanizáció, tőzeglápok
Garamszegi László Zsolt, az MTA doktora
főigazgató
tudományos tanácsadó
akusztikus kommunikáció, viselkedés evolúciója, élősködők és gazdáik közötti interakciók, neurális kapacitás evolúciója
Garay József, PhD
tudományos főmunkatárs
elméleti ökológia, evolúciós játékelmélet, populációgenetika
Godó Laura
tudományos segédmunkatárs
kisemlősök, madarak, gyepi közösségek, magterjedés, talajbolygatás, konzervációbiológia
Gombos Erzsébet, PhD
tudományos munkatárs
Belovics-Görgényi Judit
tudományos segédmunkatárs
Halassy Melinda, PhD
tudományos főmunkatárs
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok
Halász Krisztián, PhD
tudományos gyűjteményvezető
agrobotanika, üvegházi gyűjtemények, magbank koordinátor

Oldalak