Kutatók

Név Kutatási téma
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Pannon régió, keményfaliget erdők, szerkezet és dinamika, erdőtörténet, erdei és mocsár legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Dobosy Péter, PhD
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Duleba Mónika
tudományos segédmunkatárs
kovaalga, Centrales, hordalékszemcsék, biofilm
Egri Ádám, PhD
tudományos munkatárs
vizuális ökológia, ökológiai csapdák, vízirovarok
Elekes Károly, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
kemorecepció, érzőrendszerek, puhatestűek, növény-állat interakció, magatartás, alkalmazkodás, kémiai-ökológia, összehasonlító neurobiológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció
Engloner Attila, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
vízi makrofitonok, nádpusztulás és -kolonizáció, biofilm , MTA Nemzeti Víztudományi Program
Erdős László, PhD
tudományos munkatárs
erdőssztyepp, térbeli heterogenitás, diverzitási mintázatok, természetvédelem
Erős Tibor, PhD
BLI igazgató
tudományos tanácsadó
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Fábián Virág Adrienn
tudományos segédmunkatárs
ökológiai hálózatelemzés, táplálékhálózatok elemzése, csoportdinamika
Farkas Edit, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
lichenológia, biodiverzitás, bioindikáció, másodlagos zuzmóanyagok kémiája
Felföldi Tamás
tudományos munkatárs
Felpécziné Farkas Anna, PhD
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Földi Angéla
tudományos segédmunkatárs
Földvári Gábor, PhD
tudományos főmunkatárs
járványtan, parazitológia, kórokozó ökológia, újonnan felbukkanó kórokozók, klímaváltozás, kullancsok, kullancsok által terjesztett kórokozók
Frank Tamás
intézeti mérnök
LIFE4OakForests projekt, szakmai koordinálás, természetvédelmi erdőkezelés, monitoring
Fráter Erzsébet
tudományos gyűjteményvezető
növényrendszertani gyűjtemény kezelése, hagyományos és népi kultúrnövények (gyógy-, fűszer-, és konyhakerti növények) története, nevelése és felhasználása, történeti kertek a Kárpát-medencében, növények a Bibliában
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
tudományos tanácsadó

Oldalak