Kutatók

Név Kutatási téma
Hantz Péter, PhD
tudományos munkatárs
reakció-diffúzió rendszerek, bakteriális mintázatképződés
Hidas András
tudományos segédmunkatárs
funkcionális ökológia, fitoplankton, mikrobiális hálózatok, többváltozós adatelemzés, programozás
Horváth Csenge Veronika
tudományos segédmunkatárs
erdőökológia, aljnövényzet, mintázatelemzés, talajnedvesség, fény
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Horváth Zsófia, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
metaközösség ökológia, biodiverzitás, vízi ökológia, konnektivitás, plankton, kisvizek
Illés Ádám, PhD
tudományos munkatárs
Jablonszky Mónika
tudományos munkatárs
viselkedésökológia, madárének, viselkedésbeli konzisztencia
Kalóczkai Ágnes, PhD
tudományos munkatárs
Ökoszisztéma szolgáltatások, környezeti és természetvédelmi konfliktusok, agrártámogatások rendszere
Kelemen András, PhD
tudományos munkatárs
invázió, növényfajok együttélését meghatározó mechanizmusok és jellegek, biotikus interakciók (facilitáció, kompetíció)., közösségek stabilitása, produktivitása, funkcionális diverzitása, szukcesszió, természetvédelmi kezelés
Kériné Borsodi Andrea, PhD
tudományos főmunkatárs
mikrobiális ökológia; környezeti mikrobiológia; bakteriális taxonómia; extremofilek
Kertész Miklós, PhD
tudományos főmunkatárs
növényökológia, klímaváltozás, tűz hatása,ökoszisztéma szolgáltatások, KISKUN LTER, nemzetközi LTER
Kiss Anita, PhD
intézeti mérnök
kisrák ökológia, biomonitoring, taxonómia
Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
fitoplankton, Centrales taxonómia
Kiss Márton
tudományos segédmunkatárs
városi zöldfelületek, ökoszisztéma szolgáltatások
Kiss Réka, PhD
tudományos munkatárs
magbank, magterjedés, élőhely-restauráció.
Nemes-Kókai Zsuzsanna
tudományos segédmunkatárs
Koleszár Gergő
tudományos segédmunkatárs
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás
Könnyű Balázs, PhD
tudományos munkatárs
modell, korai evolúció, MCRS

Oldalak