Kutatók

Név Kutatási téma
Mázsa Katalin, PhD
tudományos menedzser
kutatásmenedzsment, tudománykommunikáció, erdőrezervátum kutatás, Science for Carpathians (S4C)
Mérő Thomas Oliver, PhD
tudományos munkatárs
konzerváció ökológa, gyeprekonstrukció, természetvédelmi kezelések, madarak, kisemlősok, vizes élőhelyek, nádirigó Acrocephalus arundinaceus
Mojzes Andrea, PhD
tudományos munkatárs
klímaváltozás, aszály, gyepek, növényi tulajdonságok, fenotípusos plasztikusság
Molnár Zsolt, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
etnobotanika, etnoökológia, hagyományos ökológiai tudás, magyarország vegetációjának térképezése (MÉTA), történelmi - és tájökológia
Nagy Gergely
tudományos segédmunkatárs
örvös légykapó, viselkedési variancia, madár ének
Németh Csaba, PhD
intézeti mérnök
Sorbus taxonómia, terepi felmérések, LIFE 4 Oak Forests projekt, mohaparazita gombák
Németh Kitti
tudományos segédmunkatárs
növényanatómia, növényökológia
Oborny Beáta, PhD
tudományos főmunkatárs
térbeli ökológiai modellezés, számítógépes szimulációk
Ódor Péter, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
erdőökológia, mohaökológia, erdei biodiverzitás, vegetáció dinamika, mikroklíma, korhadó faanyag
Öllerer Kinga, PhD
tudományos munkatárs
fáslegelő, legeltetés, tájhasználat történet, hagyományos tájhasználat, hagyományos ökológiai tudás, biodiverzitás
Ónodi Gábor, PhD (botanikus)
tudományos munkatárs
homoki erdőssztyepp, Kiskunság, tűz, aszály, bolygatás, növényközösség
Ónodi Gábor, PhD (harkályfélék kutatása)
harkályfélék, élőhely használat, inváziós fafajok, természetvédelem.
Orbán Ildikó
tudományos segédmunkatárs
Pálffy Károly PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton, közösségi ökológia, funkcionális diverzitás
PEREIRA, Juliana
PhD hallgató (külsős)
ökológiai hálózatok, élőhely fragmentáció, védett területek tervezése, táplálék hálózatok
Szabó Péter, PhD
tudományos főmunkatárs
elméleti ökológia, evolúció, koegzisztencia, gépi tanulás
Piross Imre Sándor
tudományos segédmunkatárs
Közösségek ökológiája, parazitológia, hálózatbiológia, ökoszisztéma-szolgáltatások, természetvédelem
Rádai Zoltán, PhD
tudományos segédmunkatárs
életmenet evolúció, ökofiziológia, viselkedésökológia, alternatív életmenet stratégiák fiziológiai költségei

Oldalak