Kutatók

Név Kutatási téma
Mojzes Andrea, PhD
tudományos munkatárs
klímaváltozás, aszály, gyepek, növényi tulajdonságok, fenotípusos plasztikusság
Molnár Éva, PhD
tudományos segédmunkatárs
környezetanalitika, környezeti kockázatbecslés
Molnár Zsolt, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
etnobotanika, etnoökológia, hagyományos ökológiai tudás, magyarország vegetációjának térképezése (MÉTA), történelmi - és tájökológia
Nagy Gergely
tudományos segédmunkatárs
örvös légykapó, viselkedési variancia, madár ének
Németh Csaba, PhD
intézeti mérnök
Sorbus taxonómia, terepi felmérések, LIFE 4 Oak Forests projekt, mohaparazita gombák
Németh Kitti
tudományos segédmunkatárs
növényanatómia, növényökológia
Oborny Beáta, PhD
tudományos főmunkatárs
térbeli ökológiai modellezés, számítógépes szimulációk
Ódor Péter, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
erdőökológia, mohaökológia, erdei biodiverzitás, vegetáció dinamika, mikroklíma, korhadó faanyag
Öllerer Kinga, PhD
tudományos munkatárs
fáslegelő, legeltetés, tájhasználat történet, hagyományos tájhasználat, hagyományos ökológiai tudás, biodiverzitás
Ónodi Gábor, PhD (botanikus)
tudományos munkatárs
homoki erdőssztyepp, Kiskunság, tűz, aszály, bolygatás, növényközösség
Ónodi Gábor, PhD (harkályfélék kutatása)
tudományos segédmunkatárs
harkályfélék, élőhely használat, inváziós fafajok, természetvédelem.
Orbán Ildikó
tudományos segédmunkatárs
Pálffy Károly PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
PEREIRA, Juliana
PhD hallgató (külsős)
ökológiai hálózatok, élőhely fragmentáció, védett területek tervezése, táplálék hálózatok
Szabó Péter, PhD
tudományos főmunkatárs
elméleti ökológia, evolúció, koegzisztencia, gépi tanulás
Petrovszki Judit
tudományos munkatárs
Hidrológiai, geomorfológiai és tájökológiai modellezés, térképezés és adatelemzés
Pirger Zsolt, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Preiszner Bálint, PhD
tudományos munkatárs
viselkedésökológia; vonulásbiológia;

Oldalak