Kutatók

Névcsökkenő sorrend Kutatási téma
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
főigazgató
kutató professzor
stochasztikus korrektor modell, genetikai kód, általános replikátor elmélet, tanulás és evolúció
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Szigeti Viktor
tudományos munkatárs
növény-beporzó kapcsolatok, tér és időbeli változások, invazív fajok, természetvédelmi és funkcionális ökológia
Szilágyi András, PhD
ETI igazgató
tudományos főmunkatárs
evolúcióbiológia, matematikai biológia, elméleti ökológia
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Szitár Katalin, PhD
tudományos munkatárs
restaurációs ökológia, invázió, regeneráció, tájelemzés, homoki gyepek, legeltetés, vizes élőhelyek, zöldinfrastruktúra, városi biodiverzitás, tájökológia
Szöllősi Gergely, PhD
tudományos főmunkatárs
genomikus törzsfa-rekonstrukciók, molekuláris filogenetika
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
vízkémia, üledékkémia, mikroműanyag
Tanács Eszter, PhD
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások, ökoszisztéma állapot térképezése
Tinya Flóra, PhD
tudományos munkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, felújulás, erdei aljnövényzet, terepkísérletek
Torma Attila
tudományos munkatárs
ízeltlábúak, poloskák, tájökológia, gyepkezelés, lineáris élőhelyek
Török Edina, PhD
tudományos munkatárs
biodiverzitás, kétszárnyúak, pollináció, táplálékhálózat
Török Katalin, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
növénycönológia, restaurációs ökológia, biodiverzitás monitorozás, kutatáspolitika, tudomány-döntéshozás határterülete
Török-Krasznai Enikő, PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton ökológia
Tóth István
tudományos munkatárs
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
bevonatalkotó kovaalga, nagy folyó, környezeti változók
Ulicsni Viktor
tudományos segédmunkatárs
hagyományos ökológiai tudás, etnozoológia, etnotaxonómia, tudáskeletkezés, ember-állat konfliktusok
Vad Csaba, PhD
csoportvezető
tudományos munkatárs
planktonökológia, zooplankton, biodiverzitás, klímaváltozás, kisvizek és tavak ökológiája

Oldalak