Kutatók

Név Kutatási téma
Török-Krasznai Enikő, PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton ökológia
Tóth Viktor PhD
tudományos főmunkatárs
makrofiták ökofiziológiája; makrofita-alga-baktérium kölcsönhatások; növények fenológiája; klónok közötti verseny, variabilitás; fenotípusos plaszticitás; morfológiai és fotofiziológiai folyamatok
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
bevonatalkotó kovaalga, nagy folyó, környezeti változók
Ulicsni Viktor
tudományos segédmunkatárs
hagyományos ökológiai tudás, etnozoológia, etnotaxonómia, tudáskeletkezés, ember-állat konfliktusok
Vad Csaba, PhD
tudományos munkatárs
planktonökológia, zooplankton, biodiverzitás, klímaváltozás, kisvizek és tavak ökológiája
Vajna Flóra
tudományos segédmunkatárs
ökosziszéma-szolgáltatás
Valkó Orsolya, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
magbank, magterjedés, restauráció, élőhely-kezelés, gyepközösségek ökológiája, tűz, invázió
Várbíró Gábor, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, biológiai adatbázisok, biológiai minősítési rendszerek
Varga Anna, PhD
tudományos segédmunkatárs
fás legelő, erdei legeltetés, tájtörténet, etnobiológia
Vári Ágnes, PhD
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Végvári Zsolt, az MTA doktora
DKI igazgató
tudományos tanácsadó
vízimadarak, vonulásdinamika, szaporodási stratégia, klimatikus válasz, fenológiai jellemzők
Veres Katalin
tudományos segédmunkatárs
lichenológia, ökofiziológia
Vig-Milkovics Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
evolúcióbiológia, élet eredete, prebiotikus evolúció, RNS világ
Vincze Orsolya, PhD
tudományos munkatárs
ivar-specifikus életmenetek és fiziológia, vonulási viselkedés és kognitív evolúció.
Vörös Lajos DSc
kutató professzor emeritus
Balaton, víztisztaság, algák
Zachar István, PhD
tudományos munkatárs
prebiotika, replikátor elmélet, élet eredete, eukarióták eredete különös tekintettel a mitokondrium eredetére, emberi nyelv eredete, ökológiai és evolúciós dinamikák modellezése, nagy evolúciós átmenetek
Záray Gyula, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia
Zimmermann Zita
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája

Oldalak