Lengyel Attila, PhD

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
lengyel.attila [at] ecolres.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Kutatási témák:
1. Biológiai inváziók közösségi ökológiai hatásai
2021-ben induló kutatásom fő témája a többfajú inváziók vegetációra gyakorolt hatásainak vizsgálata.

2. Növényközösségek szerveződése különböző térléptékekben
A növényfajok együttélési mintázatainak magyarázatára törekszünk a taxonómiai információ, a funkcionális jellegek, a közösségszerveződési modellek és a közösségi ökológiai adatelemző módszerek segítségével. Mintaterületeink jórészt a Kiskunságban vannak, ahol különböző gyeptípusokon dolgozunk.

3. Az ökológiában használatos statisztikai eljárások tesztelése és fejlesztése
Elsősorban a vegetációosztályozáshoz kapcsolódóan javasoltam módszertani fejlesztéseket, amelyek többnyire valamilyen probléma ad hoc megoldásából nőttek ki általánosabb érvényű újítássá.

4. Vegetációosztályozás
Különböző projektek résztvevőjeként vagy vezetőjeként nagy adatbázisokon alapuló, gyakran több országra kiterjedő elemzésekben próbáljuk lehatárolni és definiálni egy-egy tágabb vegetációtípus (pl. mezofil rétek, lösztölgyesek) alegységeit, növénytársulásait. Taxonómiai és jellegadatok alapján nyugvó osztályozásokkal is foglalkozunk.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
vegetációtudomány, adatelemzés, biodiverzitás
Válogatott publikációk:

2021

Lengyel, A., Roberts, D.W., Botta-Dukát, Z. (2021): Comparison of silhouette‐based reallocation methods for vegetation classification Journal of Vegetation Science 32: e12984

2020

Lengyel, A., Swacha, G., Botta-Dukát, Z., Kącki, Z. (2020): Trait‐based numerical classification of mesic and wet grasslands in Poland Journal of Vegetation Science, accepted

2019

Lengyel Attila, Botta-Dukát Zoltán (2019): Silhouette width using generalized mean—A flexible method for assessing clustering efficiency Ecology and Evolution, 9: 13231–13243.

2018

Lengyel, Attila; Landucci, Flavia; Mucina, Ladislav; Tsakalos, James L.; Botta-Dukát, Zoltán (2018): Joint optimization of cluster number and abundance transformation for obtaining effective vegetation classifications Journal of Vegetation Science 29(2): 336-347.

2015

Lengyel A, Podani J (2015): Assessing the relative importance of methodological decisions in classifications of vegetation data Journal of Vegetation Science 26: 804–815.