Profil

Boros Emil, PhD

osztályvezető
tudományos főmunkatárs

Elérhetőség:
boros.emil@ecolres.hu
+36 30 286 1412

Tevékenység címszavakban:
ökológia, limnológia, vízimadarak, zoológia, konzervációbiológia

Vízi és pusztai ökoszisztémák, illetve állatközösségeik (főként vízimadár) szerkezetének, biológiai funkcióinak és hosszútávú változásainak tanulmányozása, különös tekintettel a klímaváltozás, a tájhasználat, a vízhasznosítás, a folyószabályozás, a mezőgazdaság és az egyéb emberi tevékenységek hatásaira, valamint a folyami és a kapcsolódó vízi, vizes és füves élőhelyek, életközösségek helyreállítására irányuló tevékenységek tudományos megalapozása. Kiemelt feladata a szikes, sós vizekkel és sekély tavakkal kapcsolatos hazai és nemzetközi limnológiai kutatások végzése és szervezése, különös tekintettel a karakter abiotikus tényezőkre, az anyagforgalmi ciklusokra és trofikus kapcsolatokra, valamint az állatközösségekre (főként vízimadarak) ökológiai szerepére.