Profil

Engloner Attila, PhD

csoportvezető
tudományos főmunkatárs

Elérhetőség:
engloner.attila@ecolres.hu
+36 1 279 3100 / 204 vagy 205

Tevékenység címszavakban:
vízi makrofitonok, nádpusztulás és -kolonizáció, biofilm , MTA Nemzeti Víztudományi Program

Az MTA ÖK Víztudományi Koordinációs Csoport vezetője
Az MTA ÖK DKI Makrofiton Ökológiai Kutatócsoport vezetője

– A vízi makrofitonok eloszlását, tömegességét befolyásoló tényezők és törvényszerűségek kutatása, a hínárfajok fenetikai és genetikai diverzitásának feltárása
– Nádpusztulás és -kolonizáció
– A növények vízellátáshoz való alkalmazkodása vízi és terresztris ökoszisztémákban
– A vízi makrofitonokon kialakult biofilm összetételének kutatása
– A Duna és egyéb vízterek élőlény közösségeinek és a klímaváltozással összefüggő folyamatok közösségekre gyakorolt hatásainak környezeti DNS alapú vizsgálata
– Szigetköz monitoring
– Nemzetközi Duna-expedíció (Joint Danube Survey)

Díjak, ösztöndíjak

2013 – 2016 : Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2005 – 2006: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj
2004: Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díj
1995: Kossuth Lajos Tudományegyetem “Természettudományi Kar Emlékérem”
1995: Pro Renovanda Cultura Hungariae “Diákok a tudományért” szakalapítvány díj