Profil

Erdős László, PhD


tudományos munkatárs

Elérhetőség:
erdos.laszlo@ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 147 +36 30 499-5142

Kapcsolódó linkek:

ORCID

MTMT

Tevékenység címszavakban:
erdőssztyepp, térbeli heterogenitás, diverzitási mintázatok, természetvédelem

1) Erdőssztyeppek térbeli heterogenitása
Célom, hogy jellemezzem a környezeti tényezők és a vegetáció mintázatát erdőssztyeppekben, különös tekintettel a diverzitási indexekre. Azt szeretném megtudni, hogy az egyes élőhelyek mennyiben járulnak hozzá a teljes mozaik diverzitásához és természetvédelmi értékéhez.

2) Ökológiai szegélyek és határok
Erdőszegélyek növényzetét és egyes környezeti paramétereit vizsgálom annak érdekében, hogy megtudjam, mi a szegélyek strukturális és funkcionális szerepe a tájban.

3) Vegetációs grádiensek
Kutatásaim során azt elemzem, hogy a vegetáció hogyan változik egymással érintkező növényközösségeken áthaladva. Különösen érdekel a sokváltozós osztott mozgóablakos elemzés (MSW) használata.

4) Florisztikai és klasszikus cönológiai vizsgálatok a Villányi-hegységben
A Villányi-hegység növénytársulásainak elterjedését és jellemzőit vizsgálom, valamint tanulmányozom a régió ritka és védett növényfajainak előfordulásait.

5) Természetességi indikátorok
Azt vizsgálom, hogy a relatív természetességi indikátorok hogyan használhatók a növényközösségek természetességének/degradáltságának megbecsléséhez, és hogy ezen indikátorok hogyan köthetők más hasonló indikátorokhoz, mint pl. Ellenberg relatív ökológiai indikátoraihoz vagy Jalas hemeróbia indikátoraihoz.

6) Környezeti etika
Érdeklődésem középpontjában az áll, hogy milyen kapcsolat áll fenn a zöld mozgalmak főbb irányzatai között (környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem), valamint hogy mi ezen irányzatoknak az etikai alapja.