Profil

Erdős László, PhD

tudományos munkatárs

Elérhetőség:
erdos.laszlo@ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 147 +36 30 499-5142

Kapcsolódó linkek:

ORCID

MTMT

Tevékenység címszavakban:
erdőssztyepp, térbeli heterogenitás, diverzitási mintázatok, természetvédelem

1) Erdőssztyeppek térbeli heterogenitása
Célom, hogy jellemezzem a környezeti tényezők és a vegetáció mintázatát erdőssztyeppekben, különös tekintettel a diverzitási indexekre. Azt szeretném megtudni, hogy az egyes élőhelyek mennyiben járulnak hozzá a teljes mozaik diverzitásához és természetvédelmi értékéhez.

2) Ökológiai szegélyek és határok
Erdőszegélyek növényzetét és egyes környezeti paramétereit vizsgálom annak érdekében, hogy megtudjam, mi a szegélyek strukturális és funkcionális szerepe a tájban.

3) Vegetációs grádiensek
Kutatásaim során azt elemzem, hogy a vegetáció hogyan változik egymással érintkező növényközösségeken áthaladva. Különösen érdekel a sokváltozós osztott mozgóablakos elemzés (MSW) használata.

4) Florisztikai és klasszikus cönológiai vizsgálatok a Villányi-hegységben
A Villányi-hegység növénytársulásainak elterjedését és jellemzőit vizsgálom, valamint tanulmányozom a régió ritka és védett növényfajainak előfordulásait.

5) Természetességi indikátorok
Azt vizsgálom, hogy a relatív természetességi indikátorok hogyan használhatók a növényközösségek természetességének/degradáltságának megbecsléséhez, és hogy ezen indikátorok hogyan köthetők más hasonló indikátorokhoz, mint pl. Ellenberg relatív ökológiai indikátoraihoz vagy Jalas hemeróbia indikátoraihoz.

Válogatott publikációk

Erdős László; Török Péter; W. Veldman Joseph; Bátori Zoltán; Bede-Fazekas Ákos; Magnes Martin; Kröel-Dulay György; Tölgyesi Csaba. How climate, topography, soils, herbivores, and fire control forest-grassland coexistence in the Eurasian forest-steppe biome BIOLOGICAL REVIEWS, 09 August 2022, Early View
2022

Erdős, L; Ambarlı, D; Anenkhonov, O; Bátori, Z; Cserhalmi, D; Kiss, M; Kröel-Dulay, Gy; Liu, H; Magnes, M; Molnar, Zs; Naqinezhad, A; Semenishchenkov, Y; Tölgyesi, Cs; Török, P. The edge of two worlds: A new review and synthesis on Eurasian forest-steppes APPLIED VEGETATION SCIENCE. 21: 345-362
2018

Erdős, László; Bede-Fazekas, Ákos; Bátori, Zoltán; Berg, Christian; Kröel-Dulay, György; Magnes, Martin; Sengl, Philipp; Tölgyesi, Csaba; Török, Péter; Zinnen, Jack. Species-based indicators to assess habitat degradation: Comparing the conceptual, methodological, and ecological relationships between hemeroby and naturalness values ECOLOGICAL INDICATORS. 136: -
2022

Erdős, László; Krstonošić, Daniel; Kiss, Péter János; Bátori, Zoltán; Tölgyesi, Csaba; Škvorc, Željko. Plant composition and diversity at edges in a semi-natural forest–grassland mosaic PLANT ECOLOGY. 220: 279-292
2019