Profil

Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora

kutató professzor emeritus

Kutatócsoport:

Elérhetőség:
kiss.keve@ecolres.hu
+36 1 279 3100/141

Tevékenység címszavakban:
fitoplankton, Centrales taxonómia
 • a Duna és mellékfolyói algáinak taxonómiája, ökológiája
 • a fitoplankton rövid és hosszú távú változásai
 • a kovaalgák taxonómiája ultrastruktúrális vizsgálatok alapján
 • a Duna trofitása és eutrofizálódása
 • a Dunán épült vízlépcsők hatása a folyó fitoplanktonjára
  és trofitására
 • a fitoplankton és az elsődleges termelés kapcsolata
 • Centrales fajok kutatása Magyarország területén

Díjak, ösztöndíjak

 • 2001: A Magyar Algológiai Társaság tiszteleti tagja
 • 2000: Széchenyi professzori ösztöndíj
 • 2009: Pro-Aqua emlékérem – Magyar Hidrológiai Társaság
 • 2010: MHT Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj