Profil

Lengyel Attila, PhD


tudományos munkatárs

Elérhetőség:
lengyel.attila@ecolres.hu

Kapcsolódó linkek:

Kutatói blog

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

Tevékenység címszavakban:
vegetációtudomány, adatelemzés, biodiverzitás

Kutatási témák:
1. Biológiai inváziók közösségi ökológiai hatásai
2021-ben induló kutatásom fő témája a többfajú inváziók vegetációra gyakorolt hatásainak vizsgálata.

2. Növényközösségek szerveződése különböző térléptékekben
A növényfajok együttélési mintázatainak magyarázatára törekszünk a taxonómiai információ, a funkcionális jellegek, a közösségszerveződési modellek és a közösségi ökológiai adatelemző módszerek segítségével. Mintaterületeink jórészt a Kiskunságban vannak, ahol különböző gyeptípusokon dolgozunk.

3. Az ökológiában használatos statisztikai eljárások tesztelése és fejlesztése
Elsősorban a vegetációosztályozáshoz kapcsolódóan javasoltam módszertani fejlesztéseket, amelyek többnyire valamilyen probléma ad hoc megoldásából nőttek ki általánosabb érvényű újítássá.

4. Vegetációosztályozás
Különböző projektek résztvevőjeként vagy vezetőjeként nagy adatbázisokon alapuló, gyakran több országra kiterjedő elemzésekben próbáljuk lehatárolni és definiálni egy-egy tágabb vegetációtípus (pl. mezofil rétek, lösztölgyesek) alegységeit, növénytársulásait. Taxonómiai és jellegadatok alapján nyugvó osztályozásokkal is foglalkozunk.