Profil

Lukács Balázs András, PhD

csoportvezető
tudományos főmunkatárs

Elérhetőség:
lukacs.balazs@ecolres.hu
+36 52 509200/11633 +36 30 5459845

Tevékenység címszavakban:
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás

Általános kutatási és érdeklődési területem a botanika, növényökológia és konzervációbiológia. Kiemelt kutatási tereületem a felszíni vizek és vizes élőhelyek biológiai és konzervációbiológiai vizsgálata, illetve az őshonos és idegenhonos vízi növények közösségszerveződésének vizsgálata. A kutatásaim során a funkcionális jelleg alapú megközelítéseket használom.

Aktuális kutatási munkáim

  • A hazai folyó- és állóvizek, wetlandek florisztikai és növényökológiai elemzése, értékelése.
  • Exota és őshonos hínárnövény fajok funkcionális jellegeinek és közösségszerveződésének vizsgálata.
  • Felszíni vizek ökológiai állapotértékelése, állapotértékelő módszerek fejlesztése