Profil

Molnár Zsolt, az MTA doktora

csoportvezető
tudományos tanácsadó

Elérhetőség:
molnar.zsolt@ecolres.hu

Kapcsolódó linkek:

MTMT

Google Scholar

Scopus

ResearchGate

Tevékenység címszavakban:
etnobotanika, etnoökológia, hagyományos ökológiai tudás, magyarország vegetációjának térképezése (MÉTA), történelmi - és tájökológia

– botanikus, etnoökológus
– az IPBES ‘Bennszülött és helyi tudás’ munkacsoportjának tagja
– az IPBES Globális értékelés egyik vezető-szervező szerzője
– a Hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport vezetője

Főbb érdeklődési területek:
Pásztorok és más gazdálkodók hagyományos és helyi ökológiai tudásának kutatása Magyarországon, Erdélyben, Szerbiában, Mongóliában és Iránban; közös tudásalkotás (knowledge co-production) hagyományos tudással bíró helyi emberekkel ökológiai, természetvédelmi és gazdálkodási kérdésekben, ill. konfliktusok kapcsán; tájváltozás és ökoszisztéma-szolgáltatások helyi percepciója; természetvédelmi kezelés, biodiverzitás-monitoring, agrár-szabályozások továbbfejlesztése; a Magyar Alföld tájhasználat- és vegetációtörténete (1780-tól); élőhely-osztályozási renszerek fejlesztése, élőhelytérképezés, Natura 2000 élőhelyek trend-elemzése (1783-2013).