Profil

Pálffy Károly, PhD

tudományos munkatárs

Elérhetőség:
palffy.karoly@ecolres.hu

Kapcsolódó linkek:

ResearchGate

Tevékenység címszavakban:
fitoplankton, közösségi ökológia, funkcionális diverzitás

– Alga együttesek összetételének áramlási citometriai/mikroszkópos elemzése terepi és mezokozmosz kísérletekben.
– A környezetben végbemenő hosszútávú változások (pl. globális felmelegedés, eutrofizáció) hatása a planktonikus közösségek dinamikájára, szerepére és működésére.
– A fitoplankton funkcionális mintázatában végbement tendenciózus módosulások ok-okozati összefüggéseinek elemzése hosszútávú adatsorok felhasználásával.