Profil

Scheuring István, az MTA doktora

tudományos tanácsadó

Elérhetőség:
scheuring.istvan@ecolres.hu

Kapcsolódó linkek:

ORCID

Google Scholar

ResearchID, Publons

Scopus

ELTE személyes honlap

Tevékenység címszavakban:
evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései, mikrobiom dinamika

1) Humán kooperáció és altruizmus
Egyedalapú modellek, adatelemzések és kísérletes munka segítségével vizsgáljuk az emberi kooperáció és önzetlenség sajátosságait. Keressük a jellegzetes viselkedésmintázatokat és kutatjuk azok evolúciós hétterét.

2) Mikrobiom dinamika
A prokarióták kölcsönhatásának jellegzetessége, hogy a bontó enzimek és az antibiotikumokat a sejtek az extracelluláris térbe juttatják. Ezek az anyagok nagymértékben meghatározzák a mikrobiom közösségek összetételét és stabilitását. Vizsgáljuk, hogy az ilyen „közjavak” hogyan hatnak a mikrobiális közösségek dinamikai stabilitásra, a mutualisztikus kölcsönhatások gyakoriságára illetve azt, hogy a diffúziós kényszerek hogyan szabályozzák a közösség összetételét.

3) Nemlineáris közjó dilemmák dinamikai vizsgálata
Vizsgáljuk, hogy a nemlineáris n személyes közjó dilemmák milyen általános dinamikai tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve azt, hogy ezek a modellek hogyan alkalmazhatók a biológiai rendszerekben megfigyelhető kooperatív viselkedés leírására.

4) Szociális munkamegosztás
A szociális pókok munkamegosztásán és populációs struktúráját leíró dinamikai modelleket dolgozunk ki. Vizsgáljuk, hogy ez az egyszerű munkamegosztás milyen evolúciós történettel magyarázható. Kutatásain közelebb vihetnek a nagy átmenetekhez vezető evolúciós változások jobb megértéséhez.

5) Kommunikáció és kulturális evolúció
Dolgozunk a madárének kulturális evolúciójának modellezésén az örvös légykapó (Ficedula albicollis), mint modellfaj adatai alapján.