Profil

Szitár Katalin, PhD

tudományos munkatárs

Elérhetőség:
szitar.katalin@ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 152, +36 70 324 1282

Tevékenység címszavakban:
restaurációs ökológia, invázió, regeneráció, tájelemzés, homoki gyepek, legeltetés, vizes élőhelyek, zöldinfrastruktúra, városi biodiverzitás, tájökológia

Kiskunsági homoki gyepek restaurációs ökológiai kutatása agrárterületeken felhagyást követően valamint homoki fenyvesben leégést követően, különös tekintettel a propagulum limitáltságra és inváziós fajok hatásaira.
Selyemkóró ökológiai hatásainak vizsgálata a vegetációra, annak regenerációjára és restaurációjára.
Pannon Magbank felhasználhatóságának tesztelése degradált gyepek restaurációjára.
Nemzeti zöldinfrastruktúra felmérése és fejlesztési tervének elkészítése.
Inváziós fajokkal elözönlött vizes területek restaurációja szürkemarhalegeltetéssel.
Városi biodiverzitás vizsgálata táji jellemzők alapján.