Profil

Valkó Orsolya, az MTA doktora

csoportvezető
tudományos tanácsadó

Elérhetőség:
valko.orsolya@ecolres.hu

Kapcsolódó linkek:

Tudományos blog (magyar)

Research blog (English)

Tevékenység címszavakban:
magbank, magterjedés, restauráció, élőhely-kezelés, gyepközösségek ökológiája, tűz, invázió

1, A magbank szerepe a növényközösségek dinamikájában.

A talajban eltemetett, de még csíraképességüket őrző magvak alkotják a természetes magbankot. Ez a szabad szemmel nem látható, rejtett biodiverzitás kiemelt figyelmet érdemel, hiszen lehetővé teszi a magok csírázását és megtelepedését akár több évvel, vagy évtizeddel a magok elszóródását követően. Ennek ellenére számos a megválaszolatlan kérdés a talaj magbankjával kapcsolatban. Vizsgálataink során arra keressük a választ, hogy a talajban eltemetett magvak milyen szerepet töltenek be a gyepek regenerációjában és biodiverzitásának fenntartásában.

2, Élőhely-rekonstrukció.

A degradált ökoszisztémák biodiverzitásának helyreállítása korunk természetvédelmének egyik legfontosabb feladata. Kutatócsoportunk számos európai szinten is kiemelkedő élőhelyrekonstrukciós projekt eredményeit vizsgálja, mely programok a tájsebek eltüntetését, valamint az egykori gyepek magvetéssel, szénaráhordással és cserjeirtással való helyreállítását célozzák. Új élőhelyrekonstrukciós módszereket is tesztelünk és fejlesztünk terepi és kísérletes vizsgálatainkban.

3, A tűz hatása a gyepek élővilágára.

A tűz, mint a természetes ökoszisztémák szerves része, évmilliók óta formálja a Föld természeti képét. A modern korban a tüzek kiterjedése, dinamikája és gyakorisága jelentős változásokon megy keresztül, és az ember az egyetlen olyan faj, amely képes előidézni, kontrollálni és eloltani a tüzet. Kutatásainkban a természetes és emberi eredetű tüzek, és tűz-rendszerek ökológiai és társadalmi hatásait vizsgáljuk.

4, Az ember szerepe a magok terjedésében.

Az ember az egyik legmozgékonyabb és legelterjedtebb élőlény, így vektorként jelentős szerepe lehet más fajok terjedésében. A magok terjedésének egy érdekes és kevéssé vizsgált aszpektusa a ruházatunkon és járműveken „potyautasként” terjedő magok esete. Kísérletes és terepi vizsgálatainkban az ember által terjesztett magok ökológiai jelentőségét kutatjuk. Ezen vizsgálatokkal jobban megérthetjük egyes fajok, különösen az inváziós növényfajok elterjedésének mintázatait.

5, Lineáris tájelemek szerepe a biodiverzitás fenntartásában.

Az agrártájakban sok esetben csak a vonalas létesítmények, például gátoldalak vagy mezsgyék azok az élőhelyek, ahol nem folyik mezőgazdasági tevékenység, így itt van esélye a gyepi növényfajoknak a túlélésre. Más esetekben viszont az intenzív emberi tevékenység miatt pont ezek a vonalas létesítmények az inváziós fajok gócpontjai. Vizsgálatunkban a vonalas létesítmények tájléptékű biodiverzitás fenntartásában betöltött szerepét vizsgáljuk alföldi agrártájakban.