"A Fertő tó nádas területeinek kezelését megalapozó limnológiai kutatások" című kutatási téma a „Vogelwarte Madárvárta 2” projekt keretében

EU Területi Együttműködési Programok (ATHU2, 2017 - 2019, Futó projekt)
A projektet vezető intézmény: 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Rövid leírás: 

A projekt a Fertő magyarországi területén található különböző állapotú nádasok fejlődését (feltöltődés, terjedés, pusztulás) meghatározó legfontosabb környezeti tényezők – különös tekintettel a nyíltvíz, a csatornarendszer és nádas területek közötti vízcserére - vizsgálatára irányul a biodiverzitás növelése és ennek érdekében a természetvédelmi kezelés fejlesztése céljából. A feltáró kutatási feladatok általánosságban vizsgálják a Fertő területén a víz és üledék fizikai, kémiai tulajdonságait, melyek a nádas ökoszisztéma működésének meghatározó abiotikus tényezői a vizsgálati területen. Ezzel összefüggésben a kutatási feladat részeként jellemezni kell az elsődleges termelési szintet képviselő fitoplankton közösség összetételét és mennyiségét, amely az alapja a rá épülő trofikus szinteknek, így az ökoszisztéma anyagforgalmában és energiaáramlásában a szukcessziós folyamatok meghatározó tényezője.

Célok: 

• A nádas élőhelyek fejlődését meghatározó vízterek és az üledék fizikai, kémiai és trofitási tulajdonságainak jellemzése,
• A nyíltvízi és nádas élőhelyek közötti kapcsolatok, valamint a kikotort csatornarendszer hatásának jellemzése a vízmozgás és anyagforgalom szempontjából,
• A nádas és nyíltvízi élőhelyek fitoplankton közösségének megismerése,
• A különböző nádas állományok jelenlegi ökológiai állapotának és várható szukcessziós fejlődési irányainak értékelése,
• Természetvédelmi kezelési irányelvek, javaslatok megfogalmazása a nádasok ökológiai állapotának megőrzése, illetve javítása szempontjából.