"A vízimadarak és a szikes tavak közötti kölcsönhatások felmérése" című kutatási téma a „Vogelwarte Madárvárta 2” projekt keretében

EU Területi Együttműködési Programok (ATHU2, 2017 - 2019, Futó projekt)
A projektet vezető intézmény: 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Rövid leírás: 

A kutatási feladat keretében a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNP) Fertőhöz kapcsolódó élőhely-rekonstrukciós árasztásokon a víz fizikai, kémiai tulajdonságait, melyek a szikes tavi ökoszisztéma működésének meghatározó abiotikus tényezőit vizsgáljuk Ezzel összefüggésben a kutatási feladat részeként jellemezzük az elsődleges termelési szintet képviselő fitoplankton közösséget, valamint a rá épülő fontosabb fogyasztó trofikus szintek (zooplankton, makrozoobenton, vízimadarak) összetételét és mennyiségét, melyek az ökoszisztéma anyagforgalmában és energiaáramlásában a szukcessziós folyamatok meghatározó tényezői. A vízimadarak és a szikes tavak közötti kölcsönhatások feltáró kutatásához modellfajként került kijelölésre a gulipán (Recurvirostra avosetta). A megbízásban meghatározott kutatási feladatok egy részét a munkacsomagban érintett osztrák partnerekkel - WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH és Biologische Station Illmitz – szoros együttműködésben hajtjuk végre. Az együttműködés lényege, hogy a magyar rekonstrukciós árasztásokon és a fertőzugi szikes tavakon (Seewinkel) párhuzamosan zajló vizsgálatokat módszertanilag összehangoltan, illetve közösen végzünk annak érdekében, hogy összehasonlíthassuk a rekonstrukciós terület állapotát és az ökoszisztéma működését a természetes tavakéval.

Célok: 

1. Az árasztott mesterséges élőhely-rekonstrukciók fizikai-kémiai alaptulajdonságainak megismerése,
2. Az árasztott mesterséges élőhely-rekonstrukciók trofitásának megismerése,
3. A fitoplankton tömegének és összetételének megismerése az árasztott mesterséges élőhely-rekonstrukciókon,
4. A vízimadarak táplálékbázisát képező mezozooplankton és makrozoobenton (makroszkopikus vízi gerinctelenek) összetételének és mennyiségének megismerése árasztott mesterséges élőhely-rekonstrukciókon,
5. A vízimadár populációk összetételének és fajlagos tápanyagterhelésének megismerése árasztott mesterséges élőhely-rekonstrukciókon,
6. Az eredmények összehasonlítása az árasztott és természetes szikes tavak között.